Et trobes en una situació de vulnerabilitat?

Si és el teu cas, disposem de diferents vies per poder ajudar-te. Descobreix el Fons de Solidaritat i com les partides de la factura poden passar a tenir un caràcter social per beneficiar-te de determinades bonificacions.FONS DE SOLIDARITAT

És un fons d’Aigües de Barcelona destinat a bonificar l’equivalent al consum bàsic d’aigua de les persones que pateixen una situació de vulnerabilitat. Aquesta bonificació s’aplica únicament en el concepte de “‘Subministrament d’aigua”’.

Com es tramita?

A través dels serveis socials del teu ajuntament o als punts d’assessorament energètic, en el cas de Barcelona. Pots trucar al telèfon d’atenció ciutadana per informar-te de quin servei social o punt d’assessorament energètic et correspon.

També es pot tramitar a través de:

  • Càritas (tel. 93 344 69 00)
  • Creu Roja Catalunya (tel. 902 22 22 92)
  • Fundació de l’Esperança (tel. 93 270 39 73)
  • Descarregar PDF

TARIFA SOCIAL

És una bonificació del 25% al concepte de ‘“Subministrament d’aigua”’, la quota de servei i el preu del primer tram de consum d’aigua (sempre que aquest sigui un consum responsable, que no superi el segon tram de consum). 

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur o els perceptors de pensions mínimes. Pots consultar tots els supòsits a la nostra pàgina web a la secció Bonificacions.

Com es tramita?

Tramitant també el cànon social a través de l’Agència Catalana de l’Aigua.


CÀNON SOCIAL

És una bonificació del 50% del cost del primer tram del cànon de l’aigua, que és el tribut titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, sempre que no se superi el límit del primer tram.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes (vegeu tots els supòsits a la secció Bonificacions a www.aiguesdebarcelona.cat o a la web de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA). També les persones que hagin acreditat mitjançant un informe dels serveis socials que es troben en una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió residencial."

Com es tramita?

Pots tramitar aquesta bonificació des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua o presencialment a les seves oficines (c/ Provença, 204-208, Barcelona). En cas de disposar d’un informe de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial, es tramita presentant directament aquest informe a les Oficines d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona.


LA TMTR SOCIAL: DESCOMPTE A LA TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS MUNICIPALS

Es tracta d’una bonificació que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aplica al concepte de la factura anomenat “TMTR”, un impost que serveix per a la gestió de residus sòlids.

Aquesta bonificació pot ser del:

  • 50% en aquest concepte si ets beneficiari del cànon social de l’ACA; 
  • 100% en aquest concepte en cas que tinguis un informe dels serveis socials o rebis l’ajuda del Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si ets beneficiari del Fons de Solidaritat o del cànon social de l’ACA o si disposem d’un informe dels serveis socials.


EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA

Es tracta d’una exempció total d’aquesta taxa que aprova l’Ajuntament de Barcelona, adreçada a les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si ets beneficiari del Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona o si disposem d’un informe dels serveis socials.