Et trobes en una situació de vulnerabilitat?

Si és el teu cas, disposem de diferents vies per poder ajudar-te. Descobreix el Fons de Solidaritat i com les partides de la factura poden passar a tenir un caràcter social per beneficiar-te de determinades bonificacions.FONS DE SOLIDARITAT

És un fons d’Aigües de Barcelona destinat a bonificar l’equivalent al consum bàsic d’aigua de les persones que pateixen una situació de vulnerabilitat. Aquesta bonificació s’aplica únicament en el concepte de “‘Subministrament d’aigua”’.

Com es tramita?

A través dels serveis socials del teu ajuntament o als punts d’assessorament energètic, en el cas de Barcelona. Pots trucar al telèfon d’atenció ciutadana per informar-te de quin servei social o punt d’assessorament energètic et correspon.

També es pot tramitar a través de:

  • Càritas (tel. 93 344 69 00)
  • Creu Roja Catalunya (tel. 902 22 22 92)
  • Fundació de l’Esperança (tel. 93 270 39 73)
  • Descarregar PDF

TARIFA SOCIAL DE L'AIGUA

Consisteix en una bonificació del 50% de la quota de servei, del preu tram 1 i del preu tram 2, del concepte ‘Subministrament d’aigua’.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Com es tramita?

Tramitant també el cànon social a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).


TARIFA SOCIAL DEL CÀNON

Consisteix en l’aplicació d’un preu de 0 euros sempre que el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Si el supera, s’aplicarà, a les tarifes vigents, un 50% de reducció del seu valor.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els seus membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin (consulta tots els supòsits a la web de l’Agència Catalana de l'Aigua.

Com es tramita?

Pots tramitar aquesta bonificació des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua o presencialment a les seves oficines (c/ Provença, 204-208, Barcelona, prèvia cita). En cas de disposar d’un informe de serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial, es pot tramitar també presentant directament aquest informe a les oficines d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona.


TMTR SOCIAL: DESCOMPTE A LA TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS MUNICIPALS

Es tracta d’una bonificació que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aplica al concepte de la factura anomenat “TMTR”, un impost que serveix per a la gestió de residus sòlids.

Aquesta bonificació pot ser:

  • Del 50% en aquest concepte si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè estàs a l’atur o perceps una pensió mínima.

  • Del 100% en aquest concepte si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè tens un informe dels serveis socials que acredita que estàs en una situació de vulnerabilitat.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si ets beneficiari de la tarifa social del cànon de l’ACA.


EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA

Es tracta d’una exempció total d’aquesta taxa que aprova l’Ajuntament de Barcelona, adreçada a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com es tramita?

Es tramita automàticament si disposes d’un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió residencial.