Ajuda’ns a oferir el millor servei

Davant una incidència o problemàtica relacionades amb l’aigua del carrer o de casa, no dubtis a informar-nos-en per poder solucionar-ho al més aviat possible.


Vols fer una reclamació?

A través dels canals d’atenció al client pots transmetre’ns qualsevol informació o disconformitat sobre el subministrament, la factura o altres temes relacionats amb el servei que prestem.


Informa d'una incidència en la teva àrea

Si detectes una fuita a la xarxa de distribució d’aigua en qualsevol carrer, encara que no t’afecti directament, o bé una incidència del servei a casa teva, contacta’ns amb la màxima rapidesa.

 


Comprova si tens una fuita d’aigua a casa

Creus que tens una fuita a casa? Et donem alguns consells per poder-ho esbrinar i solucionar.

  1. Identifica quina és la posició del teu comptador d’aigua.
  2. Verifica que el comptador funciona correctament: deixa oberta una aixeta perquè el comptador registri moviment. Si és un comptador electrònic, l’agulla vermella de l’esfera gran o l’última xifra vermella es mouran en sentit ascendent.
  3. Mantingues l’aixeta oberta, tanca les claus de pas del comptador i comprova que aquest no registra cap moviment.
  4. Amb la clau de pas del comptador oberta i els serveis de l’habitatge o local tancats, durant aproximadament una hora, observa si el comptador ha registrat consum d’aigua. En cas afirmatiu, pot ser que hi hagi una fuita a la teva instal·lació, ja que el comptador només registra consum si hi passa aigua.


“Et volem recordar que és la teva responsabilitat conservar i reparar les avaries a les instal·lacions interiors, tal com recull el Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua (article 31 punt 4).”