Establim compromisos amb el medi ambient i la societat

El món i el nostre entorn més proper viuen un període històric protagonitzat pels grans reptes ambientals. La concentració de la població en grans àrees metropolitanes, els períodes de sequera recurrents, l’impacte del turisme i les necessitats del sector agrícola en una zona amb escassos recursos hídrics ens obliguen a fer un ús òptim de l’aigua.

Aquest context exigeix a Aigües de Barcelona un gran compromís com a organització, compromís que hem de saber assumir i integrar. A les portes de l’any 2020, com a fita del pla estratègic Aigües 2020, revisem el nostre full de ruta i fixem la mirada més enllà, en un nou horitzó 2030.

Hem redefinit els compromisos que ens permetran assolir i superar el nostre pla estratègic —directament lligat als objectius de desenvolupament sostenible— amb la mirada posada en l’any 2030.

Els compromisos d’Aigües de Barcelona en l’horitzó 2030:

  • Garantir l’accés a l’aigua a tothom, incloses les persones en situació de vulnerabilitat.
  • Gestionar el servei de manera transparent basant-nos en el diàleg amb els grups de relació.
  • Promoure un entorn de treball equitatiu, equilibrat i saludable.
  • Gestionar el recurs de manera eficient, sostenible i innovadora.
  • Reduir les emissions de CO2 i, en general, minimitzar els impactes negatius sobre l’ambient.
  • Desenvolupar accions per adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic en el nostre àmbit d’actuació.
  • Ser agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local.