Aigües de Barcelona i la sostenibilitat

Sens dubte, ara com ara disposar a casa teva d’un element fonamental per a la vida, l’aigua potable, és un privilegi. I un repte futur. Per assegurar la sostenibilitat de la gestió integral del cicle de l’aigua, a Aigües de Barcelona actuem d’acord amb els principis i valors de la cultura del desenvolupament sostenible. És a dir, apostem per un ús eficient de l’aigua, afavorint-ne la reutilització mitjançant l’ús de tecnologies capdavanteres, apliquem de manera contínua mesures per minimitzar l’impacte de la nostra activitat en el canvi climàtic, i promovem iniciatives per contribuir a la integració ambiental de les nostres instal·lacions.