Afavorim la reutilització de l’aigua

El canvi climàtic és una realitat a la qual hem de prestar la màxima atenció. Les inundacions i els períodes de sequera augmentaran en un futur proper, segons els estudis científics més recents.


Les característiques del clima mediterrani pel que fa al règim de pluges i temperatures, sumades a la capacitat limitada dels rius de les conques internes de Catalunya i l’augment progressiu de la demanda d’aigua, comporten ja un dèficit de garantia de subministrament que anirà en augment si no se’n redueix el consum i es disposa de nous recursos.

Per aquesta raó, el compromís d’Aigües de Barcelona amb el desenvolupament sostenible s’orienta cada vegada més cap a l’estalvi i la reutilització de l’aigua regenerada a les plantes de depuració, aplicant les tecnologies més innovadores i eficients. Una mostra d’això és que al 2017 es van regenerar 4,3 milions de m3 d’aigua, un 3,3% més que al 2016.