Ens adaptem al canvi climàtic: assegurem una gestió sostenible de l’aigua

El canvi climàtic és una realitat a la qual hem de prestar la màxima atenció. Les inundacions i els períodes de sequera augmentaran en un futur proper, segons els estudis científics més recents.

Les característiques del clima mediterrani pel que fa al règim de pluges i temperatures, sumades a la capacitat limitada dels rius de les conques internes de Catalunya i l’augment progressiu de la demanda d’aigua, comporten ja un dèficit de garantia de subministrament que anirà en augment si no se’n redueix el consum i es disposa de nous recursos.

Per aquesta raó, el compromís d’Aigües de Barcelona amb el desenvolupament sostenible s’orienta cada vegada més cap a l’estalvi i la reutilització de l’aigua regenerada a les plantes de depuració, aplicant les tecnologies més innovadores i eficients.

Invertim en projectes que permetin donar resposta a períodes de pluges irregulars i a les reserves limitades d’aigua a les conques internes. El 2018, es van produir 2,8 hm3 d’aigua regenerada destinada a reg agrícola, neteja de parcs i jardins, i usos ambientals. Ens proposem incrementar aquest volum any rere any.

L’EDAR del Baix Llobregat disposa d’una estació regeneradora d’aigües residuals (ERA) que pot produir més de 300 milions de litres d’aigua regenerada al dia, el volum equivalent a 100 piscines olímpiques diàries.