Minimitzem el nostre impacte per lluitar contra el canvi climàtic

A Aigües de Barcelona som conscients dels efectes ambientals associats a la gestió del cicle urbà de l’aigua; també pel que fa al canvi climàtic. Per aquesta raó, a Aigües de Barcelona impulsem iniciatives que contribueixin a minimitzar el nostre impacte.

Anualment, calculem la nostra petjada de carboni i d’aigua. Aquesta mesura ens ajuda a definir accions de millora per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, reduint les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, apostant per energies renovables i reduint el consum d’aigua, energia i combustibles fòssils. Els càlculs es realitzen segons la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i amb una eina pròpia, Carboweb, que inclou una metodologia específica per al cicle integral de l’aigua desenvolupada pel Centre Tecnològic

de l’Aigua (Cetaqua). L’any 2018, es va reduir la nostra petjada de carboni en un 40,6% —82.093 tones de CO2—, superant l’objectiu de reducció del 10% marcat en el pla estratègic Aigües 2020.

Iniciatives per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

›› Mobilitat sostenible:

• Flota de 120 vehicles 100% elèctrics, una de les més importants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

  • Som membres de la plataforma publicoprivada LIVE.

• Pla de Mobilitat Viària i Pla de Desplaçament d’Empresa per a la seu d’Aigües de Barcelona.

• Teletreball, que afavoreix la reducció d’emissions i la conciliació familiar.

›› Compra d’energia lliure d’emissions. Gairebé el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantia d’origen de fonts renovables.

›› Instal·lació de plaques fotovoltaiques i pèrgoles de captació fotovoltaica.

Optimitzem tots els recursos i minimitzem i donem un segon ús als residus —que es converteixen en un recurs energètic més net—, apostant així per una estratègia d’economia circular. Reaprofitant els residus aconseguim reduir el volum de residus gestionat i reduir el consum de recursos no renovables.

Generem biogàs a partir dels fangs de depuradora, apostant per fonts alternatives que redueixen les emissions de metà. Gairebé el 10% de l’energia consumida prové d’energia renovable generada a les nostres instal·lacions.

El 2018 vam revaloritzar el 89 % dels residus generats a les estacions depuradores i el 17% de les sorres que utilitzem a les obres del carrer.