Minimitzem el nostre impacte per lluitar contra el canvi climàtic

A Aigües de Barcelona som conscients dels efectes ambientals associats a la gestió del cicle urbà de l’aigua; també pel que fa al canvi climàtic. Per aquesta raó, a Aigües de Barcelona impulsem iniciatives que contribueixin a minimitzar el nostre impacte.

Petjada de carboni


La reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és un objectiu present en totes i cadascuna de les àrees de l’organització. Des de 2012 calculem la nostra petjada de carboni, revisada i verificada d’acord amb la norma ISO 14064, seguint la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

L’any 2019, ha nascut Aquaprint, una adaptació de Carboweb que ens permet calcular internament tant la petjada de carboni com l’hídrica. Gràcies a aquesta nova eina, podem fer una anàlisi exhaustiva dels processos i identificar els paràmetres que originen més impacte amb la finalitat de desenvolupar un pla de reducció d’emissions en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Petjada hídrica

Per quart any consecutiu, el 2019 hem calculat la petjada hídrica de les principals instal·lacions d’Aigües de Barcelona en el cicle integral de l’aigua, d’acord amb els criteris de la Water Footprint Network . La petjada hídrica reflecteix el volum total d’aigua dolça utilitzada per produir els béns i serveis consumits directament o indirectament. 

Iniciatives per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

›› Mobilitat sostenible:

• Flota de 120 vehicles 100% elèctrics, una de les més importants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Som membres de la plataforma publicoprivada LIVE.
• Pla de Mobilitat Viària i Pla de Desplaçament d’Empresa per a la seu d’Aigües de Barcelona.

• Teletreball, que afavoreix la reducció d’emissions i la conciliació familiar.

›› Compra d’energia lliure d’emissions. Gairebé el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantia d’origen de fonts renovables.

›› Instal·lació de plaques fotovoltaiques i pèrgoles de captació fotovoltaica.

Optimitzem tots els recursos i minimitzem i donem un segon ús als residus —que es converteixen en un recurs energètic més net—, apostant així per una estratègia d’economia circular. Reaprofitant els residus aconseguim reduir el volum de residus gestionat i reduir el consum de recursos no renovables.

Generem biogàs a partir dels fangs de depuradora, apostant per fonts alternatives que redueixen les emissions de metà. Gairebé el 10% de l’energia consumida prové d’energia renovable generada a les nostres instal·lacions.