Salut i seguretat per al benestar de les persones

Responsive image

La salut i la seguretat són elements primordials per construir un entorn de treball orientat al benestar de les persones.

El compromís amb la seguretat i la salut laboral és una qüestió cabdal a Aigües de Barcelona. Per aquest motiu, apostem per un canvi cultural en tots els àmbits de l’organització, amb l’objectiu d’aprofundir en la millora de la seguretat i la salut laboral, més enllà de les accions de compliment legal i de millora establertes pel sistema de gestió (certificació ISO 45001). La implicació i el compromís de tota la plantilla i, sobretot, de la representació d’aquesta són elements clau per assolir els objectius fixats.

El compromís amb la seguretat i la salut de les persones es trasllada de manera efectiva als nostres grups de relació per mitjà de reunions de coordinació d’activitats empresarials i jornades de seguretat i salut laboral dirigides als contractistes.