Certificació i reconeixement

Responsive image

No hi ha dubte que gestionar l’aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una gran responsabilitat. A Aigües de Barcelona ens devem a les persones amb qui ens relacionem dia a dia: clients, treballadors i treballadores, proveïdors, contractistes i altres entitats col·laboradores.

És per això que les activitats de la companyia es desenvolupen establint com a principi essencial la seguretat i la salut de totes aquestes. Una mostra d’això és que Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa responsable d’un gran abastament d’aigua que ha aconseguit la certificació ISO 22000 de qualitat en la gestió preventiva del risc sanitari en la indústria alimentària. Aquesta certificació i d’altres ens acrediten com els gestors responsables que som.

Certificat de gestió de la qualitat (ISO 9001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d’aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions, gestió comercial, així com la gestió de la informació geogràfica de xarxes.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió ambiental (ISO 14001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Tractament d’aigua potable per al consum humà.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d'aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió energètica (ISO 50001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat i manteniment d’infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF

Certificat de prevenció de riscos laborals (ISO 45001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments (ISO 22000)

 • Abastament d'aigua potable, incloent-se els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Descarregar PDF

Certificat SGE 21, que acredita el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable

Per a les activitats de servei de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió de la continuïtat (ISO 22301)

 • Gestió de Continuïtat per els processos de Producció i Transport dintre de la Gestió Integrada del Cicle de l’Aigua
 • Descarregar PDF

Certificat de seguretat de la informació (ISO 27001)

 • El sistema de gestió de la seguretat de la informació per a la gestió dels Sistemes d'Informació (SCADA) que donen suport a les activitats del Centre de Control d'Operaciones (CCO) del procés de Transport, i les activitats del Telecontrol de l'Estació de Tractament d' Aigua Potable de Sant Joan Despí del procés de Producció, dins de la Gestió Integrada del Cicle de l'Aigua d'Aigües de Barcelona, d'acord amb la Declaració d'Aplicabilidad v1.0 amb data 20/04/2020
 • Descarregar PDF

Declaració de Conformitat ISO 14064 Gasos d’Efecte Hivernacle

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat, manteniment d’infraestructures i instal·lacions, i gestió comercial.
 • Descarregar PDF

Declaració de Conformitat Empremta Hídrica segons Water Footprint Network (WFN)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat, manteniment d’infraestructures i instal·lacions, i gestió comercial.
 • Descarregar PDF