Responsive image

No hi ha dubte que gestionar l’aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una gran responsabilitat. A Aigües de Barcelona ens devem a les persones amb qui ens relacionem dia a dia: clients, treballadors i treballadores, proveïdors, contractistes i altres entitats col·laboradores.

És per això que les activitats de la companyia es desenvolupen establint com a principi essencial la seguretat i la salut de totes aquestes. Una mostra d’això és que Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa responsable d’un gran abastament d’aigua que ha aconseguit la certificació ISO 22000 de qualitat en la gestió preventiva del risc sanitari en la indústria alimentària. Aquesta certificació i d’altres ens acrediten com els gestors responsables que som.

Certificat de gestió de la qualitat (ISO 9001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d’aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions, gestió comercial, així com la gestió de la informació geogràfica de xarxes.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió ambiental (ISO 14001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Tractament d’aigua potable per al consum humà.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d'aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió energètica (ISO 50001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat i manteniment d’infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF

Certificat de prevenció de riscos laborals (OHSAS 18001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments (ISO 22000)

 • Abastament d'aigua potable, incloent-se els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Descarregar PDF

Certificat SGE 21, que acredita el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable

Per a les activitats de servei de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF

Certificat de gestió de la continuïtat (ISO 22301)

 • Gestió de Continuïtat per els processos de Producció i Transport dintre de la Gestió Integrada del Cicle de l’Aigua
 • Descarregar PDF

Certificat de seguretat de la informació (ISO 27001)

 • Gestió de la seguretat de la informació per la gestió de sistemes d'informació relacionats amb el Centre de Control Operatiu de Transport d'acord amb la Declaració d'Aplicabilitat v1.0 de data 12/12/2018.
 • Descarregar PDF