Icono Planeta

Som una entitat conscienciada amb l’aigua

Responsive image

A Aigües de Barcelona, a més de portar aigua de manera ininterrompuda als ciutadans i ciutadanes de l’àrea metropolitana de Barcelona i vetllar per la sostenibilitat del servei, assumim la responsabilitat de ser agents de conscienciació. El vehicle per canalitzar el nostre compromís amb l’aigua, el medi ambient i la salut de la ciutadania de Barcelona és la Fundació Agbar.

Mitjançant les activitats culturals, solidàries i científiques que duem a terme, impliquem persones expertes, institucions, empreses i el conjunt de la societat en tots els temes relacionats amb l’aigua.

-    Creem activitats culturals i educatives de sensibilització sobre l’aigua, el medi ambient i la salut.
-    Desenvolupem projectes solidaris per contribuir a l’equitat social i pal·liar les situacions d’exclusió social.


 
-    Afavorim el creixement econòmic en un entorn de desenvolupament sostenible intrínsec a la nostra activitat.
-    Actuem com a punt de trobada entre els diferents actors del món de l’aigua: sector públic i privat, governs, ONGs, organitzacions internacionals i representants socials.
-    Fomentem la investigació sobre reptes futurs i qüestions emergents, en col·laboració amb centres de recerca i universitats.
-    Divulguem coneixement d’experts a través de jornades, conferències, debats i publicacions.
-    Col·laborem en projectes de recuperació i difusió del patrimoni cultural, industrial i d’infraestructures de l’aigua.