Innovem per trobar solucions als grans reptes

Responsive image

El nostre compromís amb la innovació es fonamenta en sis línies de recerca, que fomenten la generació de valor social, econòmic i mediambiental en tots els projectes, la qual cosa posiciona Aigües de Barcelona com a referent en l’ecosistema d’innovació de l’àrea metropolitana de Barcelona.

 

Vols conèixer els punts clau de cada línia?


 • Dessalinització d’aigua de mar i aigües salobres
 • Reutilització d’aigües regenerades
 • Aprofitament d’aigües pluvials
 • Recàrrega d’aqüífers
 • Recuperació de masses d’aigua degradades

 • Tecnologies i processos de millora de la qualitat de l’aigua potable
 • Tecnologies i processos de valorització d’aigües residuals i llots i residus
 • Tecnologies de control i monitoratge de la qualitat de l’aigua
 • Risc ambiental: gestió d’olors i residus

La recerca se centra en les repercussions del canvi global en el cicle de l’aigua i en el disseny d’estratègies per mitigar-lo o per adaptar-hi les infraestructures:

 • Impacte ambiental (petjada hídrica i de carboni) del cicle de l’aigua
 • Gestió integrada de recursos hídrics
 • Gestió de situacions de crisi (control de sequeres i inundacions)
 • Mitigació i adaptació al canvi global

  

Recerca i desenvolupament per a la millora de l’eficiència energètica de les explotacions i la producció d’energia a partir de biomassa i altres fonts renovables:

 • Eficiència energètica en el cicle integral de l’aigua
 • Valoració energètica de residus
 • Economia de l’hidrogen
 • Valorització del biogàs

Investigació de tecnologies perquè les “xarxes siguin intel·ligents”, sistemes de localització de fuites, i avaluació de l’envelliment d’infraestructures i de modelització de processos:

 • Xarxes de distribució, clavegueram i drenatge urbà
 • Integració i optimització de sistemes de control
 • Avaluació de l’estat de la xarxa mitjançant dispositius robòtics

Centrada en el coneixement del comportament dels consumidors per respondre de manera satisfactòria a les seves expectatives.

 • Caracterització i seguiment de la demanda. Impacte de la telelectura. Models de predicció de la demanda
 • Recuperació de costos i nous sistemes tarifaris
 • Monetització de costos i beneficis ambientals

 


Èmfasi en metodologies innovadores

Som una empresa capaç de reinventar-se, d’adaptar-se als canvis. No perdem mai l’horitzó del llarg termini, i per a això fomentem el talent intern i el treball en xarxa. Disposem de programes d’intraprenedoria —com la comunitat Aquamakers—, hubs interns de coneixement, aprenentatge i innovació —com la Xarxa InnovAB— i grups d’influencers digitals. Aquestes iniciatives ens permeten enfortir la cultura de la innovació des de dins de la companyia i situar les persones al centre. Incorporem, a més, metodologies agile en els nostres processos i la nostra gestió. Per conèixer més detalls dels programes d’innovació, consulta la Memòria d’Innovació 2017.Programes d’innovació interns

Aquamakers

Des de fa anys, fomentem entre la plantilla una cultura que posa en valor el coneixement de cada professional i la seva experiència en la resolució dels reptes del dia. La xarxa d’Aquamakers interns, apoderada i autogestionada, genera i aporta un valor immensurable a la nostra tasca. Es tracta d’un ecosistema intern que promou la cultura maker a l’organització, identificant i formant persones que busquin les seves pròpies solucions des de l’apropiació eficaç de tecnologies i eines de fabricació, disseny i prototipatge; potenciant les habilitats tecnològiques i associades a la manufactura digital, i desenvolupant el talent intern de la companyia.

Xarxa InnovAB

L’objectiu de la Xarxa InnovAB és reconèixer i gestionar el talent intern de la companyia, per crear una xarxa voluntària d’ambaixadors de la innovació, acceleradora de professionals que cooperen orientats a les iniciatives estratègiques de l’empresa.