L’equip d’Aigües de Barcelona

Responsive image

Aigües de Barcelona és una de les companyies més antigues d’Espanya. Al llarg de la seva història, ha mostrat un ferm compromís amb el teixit social de Barcelona fent arribar l’aigua a tota la seva ciutadania. El seu equip directiu aposta per la gestió responsable d’un bé d’ús públic i escàs, primordial per al desenvolupament de la vida.

Els treballadors i les treballadores són l’actiu més valuós que tenim i el pilar essencial del desenvolupament de l’activitat. Amb la dedicació, el coneixement i l’experiència de l’equip humà, millorem de forma contínua i garantim un servei de qualitat. Aigües de Barcelona treballa per oferir llocs de treball de qualitat i inclusius, i per donar resposta als reptes actuals en l’àmbit laboral, com ara la igualtat de gènere real, la retenció del talent i la motivació i implicació de l’equip.

Aigües de Barcelona considera que l’ocupació de qualitat és la clau per garantir l’estabilitat i millorar el rendiment dels professionals, però també per aconseguir un servei d’alta qualitat. Per aquest motiu, ens esforcem per generar unes condicions laborals dignes i un bon clima laboral, basat en el respecte dels treballadors, el foment d’una cultura d’igualtat entre homes i dones, i la creació de llocs de treball segurs i saludables.
 

Consell d'Administració

President
Àngel Simon
Conseller delegat
Albert Martínez (en nom de la Sociedad   General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Josep Dolz
Ramon Folch
Asunción Martínez
Marta Palacio
Jordi Parés
Manuel Raventós
Miquel Roca
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
Esteve Arimany
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

Equip directiu