L’equip d’Aigües de Barcelona

Responsive image

Aigües de Barcelona és una de les companyies més antigues d’Espanya. Al llarg de la seva història, ha mostrat un ferm compromís amb el teixit social de Barcelona fent arribar l’aigua a tota la seva ciutadania. El seu equip directiu aposta per la gestió responsable d’un bé d’ús públic i escàs, primordial per al desenvolupament de la vida.  

Consell d'Administració

President
Àngel Simon
Conseller delegat
Albert Martínez (en nom de la Sociedad   General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Josep Dolz
Ramon Folch
Asunción Martínez
Marta Palacio
Jordi Parés
Manuel Raventós
Miquel Roca
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
Esteve Arimany
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

 

Equip directiu

Direcció General: Ignacio Escudero
EIXOS ESTRATÈGICS DE TRANSFORMACIÓ
FUNCIONS TRANSVERSALS
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació
Maria Salamero

Dir. Innovació i Coneixement
Catalina Balseiro

Dir. Governança i Regulació
Ana Maresca
Subdir. General de Serveis
David Marco
 
Dir. Serveis Generals
Jose Antonio Castillo

Dir. Organització i Recursos Humans
Rebeca Marin
 
Dir. Sistemes
Francesc Suero
Dir. Tècnica
Javier de Fuentes

Dir. Operacions
Xavier Iraegui

Dir. Territorial
Manel Giraldo

Dir. Clients
Nuria Latorre