Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament

1. Composició del Consell d'Administració


Consell d'Administració

President
Angel Simón
Conseller delegat
Albert Martínez * Conseller delegat
Consellers i conselleres
Josep Bagué
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Josep Dolz
Ramón Folch
Marta Palacio
Jordi Parés
Manuel Raventós
Miquel Roca
Jordi Ros
Jordi Serra
Secretari conseller
Esteve Arimany
Vicesecretari conseller
Alejandro Jiménez
Vicepresident
Arsenio Olmo

 

* Conseller delegat


2. Retribució del Consell d’Administració

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’Administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


3. Calendari de sessions del Consell d’Administració

El calendari de sessions ordinàries previstes per 2019 és::

  • Dijous, 7 de febrer de 2019, de 9.00 a 12.00 h
  • Dimecres, 19 de juny de 2019, de 9.00 a 12.00 h
  • Dijous, 19 de setembre de 2019, d'11.00 a 14.00 h
  • Dimecres, 20 de novembre de 2019, d'11.00 a 14.00 h

4. Estructura directiva

Direcció General: Ignacio Escudero

EIXOS ESTRATÈGICS DE TRANSFORMACIÓ
FUNCIONS TRANSVERSALS
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació
Maria Salamero

Dir. Innovació i Coneixement
Maria Monzó

Dir. Governança i Regulació
Ana Maresca
Dir. Serveis Generals
Jose Antonio Castillo

Dir. Organització i Recursos Humans
Marc Mascareñas
 
Dir. Tècnica
Javier de Fuentes

Dir. Operacions
Xavier Iraegui

Dir. Territorial
Manel Giraldo

Dir. Clients
Nuria Latorre

5. Perfil professional dels directius

 

Direcció General

Ignacio Escudero

CV

Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació

Maria Salamero

CV

Dir. Innovació i Coneixement

Maria Monzó

CV

Dir. Governança i Regulació

Ana Maresca

CV

Dir. Serveis Generals

Jose Antonio Castillo

CV

Dir. Organització i Recursos Humans

Marc Mascareñas

CV

Dir. Tècnica

Xavier de Fuentes

CV

Dir. Operacions

Xavier Iraegui

CV

Dir. Territorial

Manel Giraldo

CV

Dir. Clients

Nuria Latorre

CV

 


6. Retribució dels càrrecs directius

Càrrec

Salari fix

Salari variable

Retribució (brut anual assolible) *

Dir. General

118.715,28

27.575,42

146.290,70

Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació

78.117,09

18.604,17

96.721,26

Dir. Innovació i Coneixement

80.292,21

12.933,90

93.226,11

Dir. Governança i Regulació

98.974,14

19.086,76

118.060,90

Dir. Serveis Generals

97.589,88

22.385,71

119.975,59

Dir. Organització i Recursos Humans

84.693,60

20.088,54

104.782,14

Dir. Tècnica

93.255,80

17.072,60

110.328,40

Dir. Operacions

93.256,76

21.632,19

114.888,95

Dir. Territorial

91.205,56

16.892,00

108.097,56

Dir. Clients

78.358,52

14.560,00

92.918,52

 

*Inclou tots els conceptes retributius de caràcter fix i variable. A la retribució variable s’ha considerat l’acompliment de la totalitat dels objectius establerts. Dades corresponents a l'exercici 2018.