Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament

Consell d'Administració

President 
Àngel Simon
Conseller delegat
Albert Martínez (en nom de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Felipe Campos
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Ramon Folch
Asunción Martínez
Clara Navarro
Marta Palacio
Jordi Parés
Miquel Roca
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
José Mª de Paz Arias
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

Dades actualitzades a 18 de novembre de 2020.

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’Administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


El calendari de sessions per 2020 és:

  • Dimecres, 11 de març de 2020
  • Dilluns, 15 de juny de 2020
  • Dimecres, 16 de setembre de 2020
  • Dimecres, 18 de novembre de 2020

Dades actualitzades a 18 de setembre de 2020.


 

Direcció General

Rubén Ruiz

CV

Dir. de Comunicació i Clients

Carmen Piñán

CV

Dir. d'Operacions

Xavier Iraegui

CV

Dir. de RRII, Acció Social i Sostenibilitat

Maria Salamero

CV

Dir. de Transformació i Control de Gestió

David Marco

CV

Dir. de Governança i Regulació

Ana Maresca

CV

 

Càrrec

Salari fix

Salari variable

Retribució (brut anual assolible) *

Dir. General

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

Dir. de Comunicació i Clients

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

Dir. d'Operacions

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

Dir. de RRII, Acció Social i Sostenibilitat

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

Dir. de Transformació i Control de Gestió

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

Dir. de Governança i Regulació

actualització pendent

actualització pendent

actualització pendent

 

*Inclou tots els conceptes retributius de caràcter fix i variable. A la retribució variable s’ha considerat l’acompliment de la totalitat dels objectius establerts. Dades corresponents a l'exercici 2019.