Generem contextos que inspiren

Responsive image

La innovació no és un fenomen que sorgeixi de manera espontània. Per aconseguir-la, cal generar contextos i sinergies perquè flueixi, cosa que constitueix la cultura de la innovació. 

A Aigües de Barcelona treballem la innovació tant en l’àmbit intern com en l’extern. En el primer, mitjançant espais de creixement que fomentin l’esperit innovador entre treballadors i treballadores; en el segon, promovent la innovació oberta amb els grups de relació.


RIS3CAT

A través d’aquest programa, grans agrupacions d’empreses i agents del sistema d’R+D+I promouen actuacions conjuntes per a la transformació d’activitats econòmiques mitjançant l’aplicació de tecnologies facilitadores transversals.

Horizon 2020

Programa marc de la Unió Europea que, durant el període 2014-2020 i mitjançant la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar l’excel·lència de la seva base científica. De les onze propostes de projectes presentades per Aigües de Barcelona el 2017, cinc s’emmarquen dins d’aquest programa de finançament, com ara STOP-IT i el WATERPROTECT.


Trinomi Universitat - Empresa - Administració

Cetaqua

El Centre Tecnològic de l’Aigua va néixer de la col·laboració entre Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. El seu propòsit és contribuir als processos del cicle de l’aigua d’acord amb les necessitats del món actual i futur. A través d’aquest Centre, Aigües de Barcelona satisfà part de les seves necessitats de recerca.

Web de Cetaqua.

Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya

Des de la seva primera edició, Aigües de Barcelona participa activament en aquest pla, que té per objectiu potenciar la transferència de coneixement entre les empreses i el sector acadèmic, contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores dins dels projectes d'R+D+I. 

Web del Pla de Doctorats Industrials.

Foment de la innovació oberta

       
La innovació oberta és un eix fonamental de la innovació a Aigües de Barcelona. Es basa en la col·laboració amb diferents grups de relació, trobant-hi sinergies, en projectes i iniciatives que tracten de resoldre diferents reptes territorials.
    
Les iniciatives, vincles, acords i relacions que Aigües de Barcelona estableix amb nombrosos agents d’innovació de diferents sectors ―públics i privats― ens han permès generar un ecosistema d’innovació complex, l’objectiu del qual és atraure talent i generar coneixement compartit i transversal per oferir solucions de valor a la societat. A més, aquest ecosistema de col·laboració contribueix al posicionament de Barcelona com a epicentre internacional d’emprenedoria i innovació.