Generem contextos que inspiren

Responsive image

La innovació no és un fenomen que sorgeixi de manera espontània. Per aconseguir-la, cal generar contextos i sinergies perquè flueixi, cosa que constitueix la cultura de la innovació. 

A Aigües de Barcelona treballem la innovació tant en l’àmbit intern com en l’extern. En el primer, mitjançant espais de creixement que fomentin l’esperit innovador entre treballadors i treballadores; en el segon, promovent la innovació oberta amb els grups de relació.


RIS3CAT

A través d’aquest programa, grans agrupacions d’empreses i agents del sistema d’R+D+I promouen actuacions conjuntes per a la transformació d’activitats econòmiques mitjançant l’aplicació de tecnologies facilitadores transversals.

Horizon 2020

Programa marc de la Unió Europea que, durant el període 2014-2020 i mitjançant la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar l’excel·lència de la seva base científica. De les onze propostes de projectes presentades per Aigües de Barcelona el 2017, cinc s’emmarquen dins d’aquest programa de finançament, com ara STOP-IT i el WATERPROTECT.


Trinomi Universitat - Empresa - Administració

Cetaqua

El Centre Tecnològic de l’Aigua va néixer de la col·laboració entre Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. El seu propòsit és contribuir als processos del cicle de l’aigua d’acord amb les necessitats del món actual i futur. A través d’aquest Centre, Aigües de Barcelona satisfà part de les seves necessitats de recerca.

Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya

Des de la seva primera edició, Aigües de Barcelona participa activament en un pla per potenciar la transferència de coneixement entre empreses i el sector acadèmic.

Foment de la innovació oberta

Formulat en el context del pla Aigües 2020 (el full de ruta de la nostra estratègia de sostenibilitat), la innovació oberta representa un dels pilars fonamentals de la nostra estratègia d’innovació. Aquest projecte persegueix una adaptació millor de les nostres estructures organitzatives a l’agilitat i la velocitat que requereix un entorn altament canviant.