Icono Planeta Azul

La sostenibilitat en la gestió i l’ús de l’aigua

Responsive image

Les Nacions Unides estimen que l ’any 2030, el món necessitarà un 30 % més d’aigua i que aquest augment significatiu tindrà  repercussions en el desenvolupament econòmic. El dret d’accés a l’aigua és fonamental per a una vida digna i vital per a l’exercici de  molts altres drets humans, com la salut. Per això, Aigües de Barcelona estableix aquest dret com una prioritat.


La demanda creixent d’aigua i el canvi climàtic amenacen la sostenibilitat dels recursos hídrics i afecten directament l’agricultura, la indústria i l’aigua potable. Amb aquestes premisses, apostem per millorar l’eficiència hidràulica i reduir les pèrdues d’aigua a la xarxa, així com per la regeneració i la reutilització com a millors alternatives per garantir el subministrament d’aigua potable. Aquests esforços han d’anar acompanyats d’una ciutadania conscienciada, que faci una gestió responsable de l’aigua, a fi d’evitar trobar-nos en una situació que dificulti el subministrament d’aigua.

 

Petjada de carboni


La reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és un objectiu present en totes i cadascuna de les àrees de l’organització. Des de 2012 calculem la nostra petjada de carboni, revisada i verificada d’acord amb la norma ISO 14064, seguint la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

L’any 2019, ha nascut Aquaprint, una adaptació de Carboweb que ens permet calcular internament tant la petjada de carboni com l’hídrica. Gràcies a aquesta nova eina, podem fer una anàlisi exhaustiva dels processos i identificar els paràmetres que originen més impacte amb la finalitat de desenvolupar un pla de reducció d’emissions en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Petjada hídrica

Per quart any consecutiu, el 2019 hem calculat la petjada hídrica de les principals instal·lacions d’Aigües de Barcelona en el cicle integral de l’aigua, d’acord amb els criteris de la Water Footprint Network . La petjada hídrica reflecteix el volum total d’aigua dolça utilitzada per produir els béns i serveis consumits directament o indirectament.