Icono Planeta Azul

La sostenibilitat en la gestió i l’ús de l’aigua

Responsive image

A Barcelona el règim de pluges és irregular, i per això no és estrany passar per períodes d’escassetat d’aigua. Tanmateix, a Aigües de Barcelona tenim el compromís de garantir de manera ininterrompuda el subministrament d’aigua potable a prop de 3 milions de persones. Per complir-lo, duem a terme actuacions dirigides tant a l’equip de la companyia com als usuaris del servei.


Fomentar el consum responsable d'aigua

  • Conservació i recuperació dels aqüífers del Llobregat
  • Recuperació de la qualitat d’aigües subterrànies del Besòsòs
  • Ús alternatiu de les aigües freàtiques

Aprofitar totes les fonts d’aigua

  • Distribució sectoritzada per minimitzar les pèrdues d'aigua
  • Detecció de les fuites amb els comptadors electrònics

Minimitzar les pèrdues d’aigua

  • Distribució sectoritzada per minimitzar les pèrdues d’aigua
  • Detecció de les fuites amb els comptadors electrònics