Icono Planeta Azul

La sostenibilitat en la gestió i l’ús de l’aigua

Responsive image

Ens hem compromès a buscar fonts alternatives de captació d’aigua i conscienciar les persones sobre la necessitat de fer-ne un consum responsable. Sabent que és un bé escàs, treballem per tenir una xarxa eficient i per reduir el volum de fuites. Garantim i posem en valor la qualitat de l’aigua, i ens comprometem a protegir les masses d’aigua i avançar en la gestió global dels recursos hídrics.