Història i presència sectorial

Responsive image

Barcelona és una de les grans metròpolis d’Europa. Aigües de Barcelona, en els seus 150 anys d’història, en cada moment ha respost amb iniciativa i innovació perquè els ciutadans i ciutadanes de Barcelona gaudeixin d’aigua amb garantia de qualitat.


En una zona amb pluges irregulars i sequeres recurrents, Aigües de Barcelona va crear a finals del segle XIX una extensa xarxa de subministrament aprofitant tots els recursos hídrics, demostrant ja aleshores la seva preocupació per la sostenibilitat.

Avui, amb la tecnologia més capdavantera, l’entitat manté l’objectiu de fomentar la sostenibilitat del cicle urbà de l’aigua amb el mínim impacte ambiental. I, com sempre, amb el compromís d’oferir aigua de la màxima qualitat a tota la ciutat i a totes les persones.

    1867

  • Es constitueix a Lieja (Bèlgica) la Compagnie des Eaux de Barcelone.

    1860

  • Aprovació del projecte de l'Eixample presentat per Ildefons Cerdà.
  • 1868

  • Revolució i enderrocament de la monarquia d'Isabel II. Enderrocament de la fortalesa militar de la Ciutadella, que es converteix en parc.

Presència sectorial

Aigües de Barcelona participa, directament o a través d’Agbar, en les principals associacions nacionals relacionades amb la gestió del cicle urbà de l’aigua. És empresa fundadora de l’ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya) i de l’AEAS (Associació Espanyola d’Abastaments d’Aigua i Sanejament).

  • ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya) representa davant l’Administració pública les empreses que es dediquen a la gestió d’algun servei del cicle urbà de l’aigua. Els seus membres gestionen l’abastament de més del 85% de la població de Catalunya i el sanejament del 45%.
  • AEAS (Associació Espanyola d’Abastaments d’Aigua i Sanejament) es dedica als diferents aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua, i té 330 associats que presten servei a més de 35 milions de persones en 1.700 municipis espanyol.