Treballem per promoure una igualtat efectiva

Responsive image


El principi d’igualtat, així com el de no discriminació per raça, sexe, religió o un altre tipus de condició, guia totes les decisions que prenem a Aigües de Barcelona.
Treballem per promoure una igualtat efectiva, mitjançant polítiques, mesures i col·laboracions amb altres entitats, que s’articulen al voltant de quatre eixos clau:

Igualtat entre homes i dones:

  • En 2015 es va signar el primer Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona, que vetlla per la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, evitant qualsevol tipus de discriminació laboral.
  • Concessió del distintiu “Igualtat a l’Empresa” 2016 per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com a marca d’excel·lència que reconeix Aigües de Barcelona com a empresa que destaca en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implementació de plans i mesures d’igualtat. 

Accés a l’ocupació i integració de joves i col·lectius desfavorits:

  • Col·laborem amb el Projecte de Vida Professional (Barcelona Activa), que busca apropar els joves de la comunitat local al món laboral, visitant instal·lacions d’empreses de referència. A més, participem en l’Espai Làbora, un programa de foment de l’ocupació de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
  • Reconeixement d’Aigües de Barcelona com a Organització Responsable, amb la concessió del Segell Làbora 2017 i 2018 per part de l’Ajuntament de Barcelona, que acredita la seva col·laboració amb el programa Làbora a través de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.

Integració de les persones amb diversitat funcional:

  • Mitjançant un acord amb la Fundació Prevent, oferim accions formatives i d’acompanyament a treballadors i treballadores amb discapacitat, així com de suport professional a l’equip implicat en la gestió de la diversitat funcional a la companyia.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:

  • En col·laboració amb la Fundació Prevent, oferim un conjunt d’accions formatives i d’assessorament en qüestions de conciliació entre vida professional i familiar.
  • Obtenció el desembre de 2017 del certificat en conciliació atorgat per la Fundació Másfamilia, que certifica Aigües de Barcelona com a empresa flexible i responsable segons el model de gestió EFR, que respon a una nova cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutus.