Desenvolupament sostenible a Aigües de Barcelona

Responsive image

Des de l’any 2015, la nostra memòria de sostenibilitat s’elabora seguint la guia de la Global Reporting Initiative (GRI). Aquest informe s’ha examinat totalment de manera independent d’acord amb la norma ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements). Així mateix, s’ha revisat el seguiment dels principis que constitueixen la norma AA1000 Accountability Principles Standard (2008) per verificar que recull tots els temes que els grups de relació consideren rellevants.

 

Temes prioritaris i expectatives dels grups de relació