Tot sobre la innovació a Aigües de Barcelona

Responsive image

Anualment posem a les teves mans la Memòria d’Innovació, un document de consulta en què recollim la informació clau relativa a la innovació de la companyia. La Memòria neix de totes les persones que posen en comú la seva passió i les seves idees, i treballen juntes per fer millor un món en constant transformació, al voltant de tres elements fonamentals: l’aigua, la ciutat i les persones.


A través d’aquestes memòries t’animem a conèixer les activitats dutes a terme durant els últims anys amb l’objectiu de promoure la innovació entre tot l’equip que forma Aigües de Barcelona, en constant diàleg amb els nostres grups de relació.

Des d’Aigües de Barcelona, treballem des de la innovació per fer front als principals reptes ambientals i socials vinculats amb l’aigua. Durant el 2021, s’han treballat 70 projectes executats en col·laboració amb 138 empreses i 67 universitats, entre altres grups de relació. També hem participat en 13 congressos i produït 7 publicacions científiques. En el següent vídeo, destaquem alguns dels projectes més significatius i fem balanç del nostre compromís per la innovació durant l’any 2021.