Neutralitat climàtica


Hem dissenyat un full de ruta per assolir la neutralitat climàtica des d'ara fins al 2050. I ho volem fer a partir de palanques de reducció, captura i compensació d'emissions, sumant en aquest camí nous agents al canvi perquè, només així, podem ajudar a accelerar la transició col·lectiva.

Treballem per assolir l'objectiu de neutralitzar, respecte de les emissions del 2019, el 55% de les emissions el 2030, el 88% el 2040 i el 100% el 2050, eliminant la majoria de les emissions reduïbles abans del 2040. 
 

La petjada de carboni d’Aigües de Barcelona el 2022 ha estat de 78.418,1 tones de CO2, s’ha reduït un 10,2% respecte del 2019 (any base).
 

infografia petjada de carboni segons activitat 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de la petjada de carboni segons l'activitat 2022

 

infografia evolució emissions GEH 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de l'evolució emissions GEH 2022

En l'àmbit energètic, a Aigües de Barcelona treballem tant en el focus de l'eficiència energètica dels nostres processos i instal·lacions com en l'àmbit de l'ús de les energies renovables. Actualment disposem de quatre instal·lacions de producció d'energia renovable: tres instal·lacions amb cogeneració mitjançant biogàs a les EDARs i una planta fotovoltaica a l'ETAP de Sant Joan Despí.
 

infografia energia produida amb fonts renovables 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de energia produïda amb fonts renovables el 2022

Volem avançar cap a la neutralitat climàtica de manera oberta amb la cadena de valor. Per això, estem liderant un espai pioner d'acció climàtica per a la reducció col·lectiva d'emissions.

A partir de sessions de treball i gràcies a la participació i les aliances amb els nostres proveïdors, volem dissenyar i desenvolupar noves accions per reduir i contribuir a mitigar les emissions indirectes de la companyia i, a la vegada, impulsar la neutralització col·lectiva d'emissions al territori.

Hub d'acció climàtica d'Aigües de Barcelona: cap a la neutralitat oberta i la resilència