Política de desenvolupament sostenible

Responsive image

La política d’actuació d’Aigües de Barcelona es teixeix al voltant dels cinc valors de la companyia: responsabilitat, excel·lència, talent, diàleg i innovació. 

Per això, situem les persones en el centre del nostre model i aspirem a convertir-nos en aliats del desenvolupament de la ciutat, generant valor compartit més enllà de l’excel·lència operativa.


Responsabilitat

 • Assegurem el compliment dels compromisos subscrits i la legalitat vigent.
 • Ens anticipem a la normativa sempre que sigui possible.
 • Actuem de manera transparent i responsable, promovent un entorn de treball segur i saludable.
 • Disposem d’un sistema sòlid de gestió de riscos.
 • Fomentem les actuacions ètiques basades en el respecte dels drets humans.
 • Fomentem les pràctiques de bon govern i la publicació d’informació destacada de l’activitat.
 • Afavorim el compromís i la implicació amb la comunitat de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Excel·lència

 • Fomentem la millora contínua com a eina per buscar l’excel·lència en l’activitat que desenvolupem, considerant les necessitats i expectatives dels nostres grups de relació i l’entorn.
 • Oferim un servei de gestió integral del cicle de l’aigua que respon als estàndards més alts de qualitat, adaptat als compromisos adquirits amb els nostres clients. 
 • Enfortim la nostra cadena de proveïdors a través de la selecció equitativa segons criteris de sostenibilitat, fent-los partícips de la responsabilitat i els compromisos que hem assumit. 
 • Gestionem de manera eficient els recursos hídrics i contribuïm activament a la preservació del medi ambient, l’energia sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. 

Talent

 • Ens assegurem que tots els empleats gaudeixen d’un entorn de treball respectuós.
 • Generem un marc de relacions laborals que afavoreixin la formació i el desenvolupament professional i personal.
 • Respectem el principi d’igualtat d’oportunitats. 

Diàleg

 • Desenvolupem un marc efectiu de diàleg i comunicació responsable envers els nostres grups de relació que ens permeti conèixer-ne les expectatives i necessitats, per considerar-los en la definició d’estratègies, plans i objectius.
 • Amb ells, fomentem accions que generin valor compartit.
 • Actuem considerant el paper de la societat, avaluant els riscos i impactes de la nostra activitat en l’entorn.
 • Impulsem el dret humà d’accés a l’aigua potable i al sanejament, el desenvolupament local i la cooperació amb les organitzacions públiques. 

Innovació

 • Incorporem els fonaments del desenvolupament sostenible en els nostres processos i operacions.
 • Oferim a la ciutadania un servei innovador adaptat a la realitat actual i amb visió de futur.
 • Som coherents amb els principis de l’economia circular. 
   

​​