null Aigües de Barcelona participa en la tercera reunió de seguiment anual sobre el projecte europeu que estudia els efectes del canvi climàtic

Del 22 al 24 de maig de 2018, la ciutat xipriota de Nicòsia va acollir la tercera reunió anual de seguiment del projecte BINGO. Aquest projecte, finançat per la Comissió Europea, pretén desenvolupar estratègies d'adaptació al canvi climàtic sobre el cicle integral de l'aigua a partir de l'estudi de sis casos concrets. A la trobada van assistir tots els socis del projecte, entre ells Aigües de Barcelona, per valorar l'evolució del tercer any del projecte i per planificar els treballs previstos per al quart i definitiu any.

La trobada també va servir per conèixer de primera mà l'evolució dels treballs que s'estan realitzant en el cas d'estudi de Xipre. Cal destacar que al maig de 2019, coincidint amb la finalització del projecte, Lisboa acollirà l'ACCA (Conferència Europea d'Adaptació al Canvi Climàtic), un esdeveniment idoni per presentar-hi els resultats obtinguts.

El projecte BINGO (Bringing innovation to ongoing water management - a better future under climate change) es va presentar oficialment a Lisboa al juliol de 2015. La seva durada és de quatre anys, forma part del nou Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació anomenat Horizon 2020, i pretén analitzar els efectes del canvi climàtic sobre el cicle de l'aigua i desenvolupar eines de gestió eficients. L'assoliment d'aquests objectius s'ha plantejat a partir de l'estudi de sis casos concrets, al nord i al sud d'Europa (Alemanya, Noruega, Holanda, Portugal, Xipre i Espanya).

En el cas d'Espanya, Aigües de Barcelona, juntament amb el seu centre tecnològic Cetaqua, Suez Water Advanced Solutions, l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha presentat com a cas d'estudi els problemes associats al drenatge urbà en el municipi de Badalona: inundacions urbanes i descàrregues de sistemes unitaris de sanejament en el medi marí en situacions de pluja. L'objectiu és acabar determinant mesures concretes per millorar la gestió integral del drenatge urbà i adaptar l'entorn en un escenari de canvi climàtic minimitzant els seus efectes sobre la ciutat, els seus habitants i el medi.

En el marc d'aquest projecte, al llarg d'aquests tres anys la companyia ha participat en diverses reunions de treball d'aquest cas d'estudi a l'Ajuntament de Badalona. En aquestes sessions van participar diferents actors del cicle de l'aigua i entitats locals, i es van tractar diversos aspectes relacionats amb el cas d'estudi de Badalona. De la mateixa manera, cal destacar que a Badalona també va tenir lloc al febrer de 2018 una trobada per posar en comú i debatre els resultats de les diferents modelitzacions a futur en cada un dels 6 casos d'estudi.

La participació en el projecte europeu BINGO s'emmarca també en el pla estratègic Aigües 2020, mitjançant el qual volem potenciar els nostres valors: el talent i la innovació, la sostenibilitat, el compromís social i l'excel·lència.