null Aigües de Barcelona presenta l'Informe de Desenvolupament Sostenible de 2017

Aigües de Barcelona ha presentat avui l'Informe de Desenvolupament Sostenible de 2017, a càrrec de Ramon Folch, ecòleg i president de la Comissió de Sostenibilitat d'Aigües de Barcelona, i Antoni Capella, director a Barcelona d'EY, líder mundial en serveis d'auditoria, fiscalitat, assessorament en transaccions i consultoria.

L'informe, ha destacat Folch, exemplifica el compromís de la companyia amb la gestió responsable, "amb la qual volem seguir generant un impacte positiu i sostenible a les nostres ciutats, de la mà de les administracions, associacions, entitats socials, ciutadans, proveïdors, etc.". "Cada any rebem prop de 1.000 visites d'alt nivell tècnic a les nostres instal·lacions, i fem més de 1.100 controls diaris de la qualitat de l'aigua que arriba a les llars i de l'aigua depurada que es retorna al medi, de manera que superem amb escreix les exigències normatives nacionals i europees, el que ens mostra que som un referent mundial en la gestió del cicle integral de l'aigua".

L'ecòleg ha refermat la voluntat de la companyia de no tallar l'aigua a ningú que no la pugui pagar: "Per això, durant el 2017, hem signat 21 protocols amb ajuntaments dels 23 municipis on Aigües Barcelona és present, tenim 39.128 famílies beneficiàries d'ajudes per pagar la factura  (un 12% més respecte del 2016) i hem destinat 2,7 MEUR al Fons de Solidaritat (7.497 EUR/dia)."

Ramon Folch ha indicat que el 2017 Aigües de Barcelona continua integrant el concepte de sostenibilitat a tots els àmbits de l'empresa. "Per això s'ha creat la Comissió de Sostenibilitat al consell d'administració, treballem per la igualtat de gènere i d'oportunitats a l'empresa, hem publicat un portal de transparència on rendim comptes de la nostra activitat i hem consolidat l'estratègia 2020, centrada en la sostenibilitat amb projectes i col·laboracions que ens permetin fer front als grans reptes que presenta l'actual context social, econòmic i mediambiental, i oferir el millor servei a la ciutadania".

Per Folch, l'informe "vol oferir informació transparent i fiable sobre l'activitat d'Aigües de Barcelona en matèria de sostenibilitat que, per tercer any consecutiu, segueix els estàndards de publicacions de memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative, i està verificat externament per EY.

Sobre l'IDS 2017

L'Informe de Desenvolupament Sostenible de 2017 recull les accions de l'empresa en relació amb els valors i els 10 compromisos que determinen la nostra política de desenvolupament sostenible. Des de l'any 2015 la nostra memòria de desenvolupament s'elabora seguint la guia del Global Reporting Initiative (GRI). En aquesta edició ens hem basat en els nous estàndards i hem actualitzat l'anàlisi de materialitat per assegurar-nos que responem als temes en matèria de sostenibilitat econòmica, social i ambiental més rellevants per als nostres grups de relació. Aquest informe ha estat totalment examinat de forma independent d'acord amb la norma ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements). Així mateix, s'ha revisat el seguiment dels principis que constitueixen la norma AA1000 Accountability Principles Standard (2008) per verificar que l'informe recull tots els temes que els grups de relació consideren rellevants.