null Aigües de Barcelona i el Síndic Defensor de la Ciudadanía de Badalona signen un conveni de col·laboració per a la millora dels sistemes d'informació amb els clients

El síndic defensor de la ciutadania de Badalona, Armand Soler; la directora de Clients d'Aigües de Barcelona, Núria Latorre, i el Customer Counsel d'Aigües de Barcelona, Sergi Sanchís, han signat aquest matí un conveni de col·laboració amb l'objectiu de millorar l'atenció a la ciutadania de la ciutat respecte a les reclamacions relacionades amb el servei d'aigua.
 
La voluntat del conveni és garantir una atenció més àgil i personalitzada de totes aquelles reclamacions relatives al servei de l'aigua que arribin al síndic defensor de la ciutadania de Badalona. Per la seva banda, Aigües de Barcelona es compromet a oferir una major cobertura als usuaris i usuàries davant un possible conflicte amb la companyia. La vigència d'aquest conveni és de dos anys i quedarà prorrogat de manera automàtica per períodes successius de dues anualitats.
 
La Defensa de la Ciutadania de Badalona és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Badalona davant de l'administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.