null S'avalua a Badalona un sistema avançat per reduir la contaminació de l'aigua del mar en episodis de pluja intensa

Badalona és una ciutat pilot per al desenvolupament d'un nou sistema de control en temps real que coordina les xarxes de clavegueram i les estacions depuradores. Així és possible prevenir que les aigües residuals i la contaminació associada arribin directament al mar sense ser tractades quan la precipitació excedeix la capacitat de drenatge. Els socis de la iniciativa, emmarcada en el projecte europeu LIFE EFFIDRAIN liderat per Cetaqua, juntament amb l'equip encarregat de supervisar-ne el desenvolupament, van visitar dijous passat el tanc de retenció l'Estrella de Badalona gestionat per Aigües de Barcelona, que emmagatzema l'excés d'aigua en episodis de pluja intensa amb la finalitat d'evitar inundacions i abocaments al mar.

A les ciutats, les xarxes de drenatge són les encarregades de recollir i transportar les aigües residuals. Durant els episodis de pluja, les aigües pluvials que arriben al clavegueram es barregen amb les aigües residuals i viatgen conjuntament fins a les depuradores, on es tracten abans de ser alliberades al medi receptor, normalment el mar. Amb clima sec i pluja moderada, aquest sistema funciona correctament. No obstant això, durant períodes de pluja intensa, la capacitat d'aquestes infraestructures es pot veure superada, el que pot provocar una descàrrega d'aigua no tractada al medi receptor i generar un impacte ambiental negatiu.

Per fer front a aquesta situació, el 2015 va començar el projecte europeu de recerca LIFE EFFIDRAIN, liderat per Cetaqua, centre tecnològic de l'aigua. L'objectiu d'aquesta iniciativa, finançada pel programa LIFE de la Unió Europea, és desenvolupar una estratègia integrada i coordinada de control en temps real de les xarxes de drenatge urbà i les depuradores, per tal de minimitzar la contaminació de les aigües receptores durant períodes de pluja intensa mitjançant dades hidràuliques i de qualitat de l'aigua.

Gestionar les xarxes de drenatge i les depuradores de manera integrada i coordinada, així com conèixer en temps real la quantitat i qualitat de l'aigua transportada/tractada, permetrà optimitzar l'eficiència dels processos i reduir el desbordament d'aquestes infraestructures en períodes de pluja. D'aquesta manera, durant episodis de pluja intensa, el seu rendiment milloraria notablement i, en conseqüència, es minimitzarien les descàrregues d'aigua contaminada i la contaminació associada, preservant així la qualitat de les aigües receptores.

Visita al tanc l'Estrella de Badalona, pilot de la investigació

En vista dels darrers mesos del projecte, que finalitzarà al juny, el passat 14 de febrer va tenir lloc el quart Monitoring Meeting del LIFE EFFIDRAIN a les oficines de Cetaqua a Barcelona, on els diferents socis, entre els quals es troben el CSIC i SUEZ , a través d'Aquatec, Aquambiente i Le Lyre a Bordeus, van presentar els seus avenços en el desenvolupament de la investigació a NEEMO LIFE, entitat que reporta directament a la Comissió Europea.

Un cop finalitzada la trobada, els assistents van visitar el tanc l'Estrella a Badalona. Aquest dipòsit, gestionat per Aigües de Barcelona, té una capacitat de 30 milions de litres d'aigua que s'emmagatzemen en episodis de pluja intensa amb l'objectiu de retenir les aigües residuals i pluvials per evitar inundacions i el col·lapse d'altres infraestructures, així com de descarregar l'aigua acumulada de manera controlada cap a la depuradora una vegada passat l'episodi de pluja i impedir així la contaminació de les aigües litorals.