Actualitat

null

Gavà, ciutat pionera en el càlcul de la petjada hídrica

Gavà ha realitzat per primera vegada el càlcul de la seva petjada hídrica, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i Cetaqua. Aquest és un indicador de l’apropiació humana de l’aigua que té en compte els diferents usos (consum o contaminació).

Aigües de Barcelona i Cetaqua han desenvolupat una metodologia pròpia per avaluar la petjada hídrica d’un municipi. Aquesta metodologia ha permès avaluar l'ús d'aigua dolça a Gavà per desenvolupar l'activitat i serveis que hi tenen lloc (incloent agricultura, indústria i comerç, ús domèstic,...).

En el cas de Gavà, degut a la tipologia de municipi, la producció agrícola local té un pes rellevant en la petjada hídrica ja que suposa un 54,1% del seu total. L’aigua de xarxa suposa el 40,7%, del qual un 30,9% correspon al consum domèstic, un 7,4% al consum industrial i comercial i un 2,5 % del municipal.

 

L’aigua regenerada. Clau per reduir la petjada hídrica

El projecte ha permès identificar oportunitats per reduir la petjada hídrica en el municipi. Dels resultats se’n desprèn el paper clau que hi té l’aigua regenerada. Regenerar implica sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar per a diferents usos com el reg de parcs i jardins, la neteja dels carrers o l’agricultura, entre d’altres.

Actualment l'ús d'aigua regenerada a Gavà, en usos ambientals i agrícoles, ha permès reduir part de la seva petjada hídrica. S’estima que el 27,15% de la demanda actual d’aigua pel reg agrícola està coberta amb aigua regenerada. Un major desplegament de l’ús d’aigua regenerada permetria cobrir fins el 100% de la demanda hídrica la zona agrícola del Baix Llobregat, garantint la disponibilitat i la qualitat d’aigua de forma constant i promovent la producció agrícola sostenible i local.

D’altra banda, el desplegament dels sistemes de punts de càrrega d’aigua regenerada per reg de zones verdes o per a la neteja de carrers permetria reduir també la petjada hídrica associada als diferents usos municipals fins a un 60,6%.

L’ús d’aigua regenerada permet millorar la petjada hídrica, la circularitat i la neutralitat climàtica a municipis com Gavà, i a més redueix la dependència de les condicions mediambientals, afavoreix la preservació dels rius i aqüífers, i contribueix a una gestió del cicle integral de l’aigua de proximitat, sostenible i responsable amb el medi ambient.

La col·laboració de l’Ajuntament de Gavà, Aigües de Barcelona i Cetaqua s'emmarca en la voluntat dels tres actors de convertir-se en motors de la transformació social i ecològica. Les tres entitats promouen des de 2017 el projecte “Gavà Circular” per a impulsar la circularitat del municipi en els vectors aigua, energia i residus. Un projecte que va rebre el primer premi al Congrés Mundial de l’Aigua a 2022 en la categoria de Governança, Institucions i Empresa Social.