null Aigües de Barcelona rep el Segell Bequal PLUS, que certifica el seu compromís amb la inclusió de polítiques a favor de les persones amb discapacitat

Aigües de Barcelona ha estat reconeguda amb el Segell Bequal PLUS que atorga la Fundació Bequal, que certifica ser una empresa socialment responsable amb la discapacitat i demostra el compromís de la companyia amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per aconseguir un món més responsable i sostenible.

 L’equitat i el respecte efectiu a la diversitat formen part dels principis orientadors d’Aigües de Barcelona, fomentant una cultura que garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom. Per això, el compromís de la companyia és promoure entorns de treball inclusius, de qualitat i diversos, contribuint d’aquesta manera al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

En aquest sentit, cal destacar que l’objectiu prioritari de l’empresa és el compliment de la quota de reserva legal d’ocupació per a persones amb discapacitat amb ocupació directa. Un aspecte que està alineat amb l’objectiu de Bequal de millora dels nivells d’ocupació i qualitat de les persones amb discapacitat.

El certificat Bequal
El certificat Bequal és una fórmula d’avaluació per un tercer, que determina el grau de compromís de les empreses en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i Discapacitat en àrees essencials com són l’estratègia i lideratge, la gestió dels recursos humans, l’atenció en igualtat de condicions a tota la ciutadania s els ciutadans o la inclusió de clàusules socials en les licitacions públiques.

A més, les organitzacions que aconsegueixen el certificat Bequal demostren el seu compromís i contribució amb el compliment dels ODS, especialment l’ODS 8 sobre treball decent i l’ODS 10 sobre reducció de les desigualtats, entre d’altres. Apostar pel Segell Bequal no vol dir únicament ser una empresa socialment responsable amb la discapacitat, significa també alinear-se amb l’Agenda Internacional i apostar per un món més sostenible.

La Fundació Bequal, entitat que gestiona la concessió de la certificació amb el mateix nom, és el resultat de la feina que s’ha dut a terme des del 2011 en la concepció d’un model sistematitzat d’indicadors certificable que reuneix tot el bagatge i experiència de les seves entitats fundadores: el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Fundació ONCE, FEACEM i la Fundació Seeliger y Conde.