Actualitat

null

Aigües de Barcelona s’adhereix al conveni del Ministeri d’Igualtat contra la violència de gènere

Aquesta col·laboració té com a objectiu promoure la implicació necessària de tots els agents socials en la prevenció i la conscienciació social per construir conjuntament una societat lliure de qualsevol forma de violència. Així, Aigües de Barcelona manifesta la seva disposició i ofereix la seva col·laboració al Ministeri d’Igualtat per contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a afavorir la sensibilització davant la violència de gènere entre la seva plantilla i cap a la societat en general mitjançant canals de comunicació propis, com ara l’enviament de comunicats interns i la realització de campanyes de conscienciació a les xarxes socials.

016

El conveni recull drets i mesures i així dona compliment al que defineixen els Plans d’Igualtat de les diferents empreses del grup, que pretenen millorar de manera substancial els drets regulats normativament a l’Estatut dels Treballadors.

A Aigües de Barcelona, els principis d’equitat i igualtat constitueixen un eix primordial en la política i presa de decisions amb l’objectiu d’erradicar qualsevol tipus de discriminació i assolir la plena igualtat d’oportunitats al si de l’organització. Per això, la companyia impulsa diverses accions per avançar en el seu compromís per una cultura corporativa inclusiva, a través de la formació, les campanyes de sensibilització i la comunicació interna, entre altres iniciatives.