null Aigües de Barcelona, juntament amb el CSIC, presenta una nova metodologia per al control dels microplàstics en aigües naturals i de consum

 

La ponència s’ha presentat en el marc de la primera jornada tècnica nacional sobre microplàstics a les aigües

 

El passat 2 d’octubre, el Laboratori d’Aigües de Barcelona va ser convidat a presentar una ponència oral durant la I Jornada Tècnica “Els microplàstics: preocupació emergent a les aigües”. El Director de Qualitat de l’Aigua d’Aigües de Barcelona, Miquel Paraira, va presentar una nova metodologia analítica pionera a l’Estat que, desenvolupada juntament amb el CSIC, permet el control de microplàstics en aigües naturals i de consum.

 

Paraira va presentar els resultats d’un estudi dut a terme al riu Llobregat i a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí (Barcelona) amb aquesta metodologia. Aportant dades dels controls realitzats, s’ha destacat la gran eficiència dels processos de tractament aplicats per Aigües de Barcelona per a l’eliminació d’aquests contaminants.

Davant d’un problema amb tanta repercussió mediàtica durant els darrers temps, Aigües de Barcelona ja pot aportar respostes a aquesta qüestió, demostrant la total seguretat de les aigües subministrades, i pot afirmar que es troba en disposició de controlar de manera rutinària els microplàstics, molt abans que siguin regulats.

La jornada “Els microplàstics: preocupació emergent a les aigües” ha estat la primera que se celebra a nivell nacional sobre la recerca de microplàstics a les aigües. Organitzada per AEAS i la revista Tecnoaqua, hi van participar més de 230 representats d’empreses del sector, autoritats sanitàries i centres d’investigació, i s’hi van presentar els darrers estudis sobre presència de microplàstics en el cicle de l’aigua, posada a punt de metodologies d’anàlisi per al seu control i tècniques d’eliminació.