null El portal de la transparència d'Aigües de Barcelona supera l'auditoria realitzada per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull

L'informe analitza aspectes com l'accessibilitat o l'actualització de la informació, per a fer-la més útil a les necessitats de la ciutadania.

La Càtedra destaca que, tot i no tenir cap obligació legal, Aigües de Barcelona ''ha fet un treball extraordinari i s'ha dotat d'un codi ètic, un Portal Obert de transparència i ha posat en marxa una oficina de bones pràctiques''.

BARCELONA, 14 DE NOVEMBRE.  El Portal Obert, el portal de la transparència d'Aigües de Barcelona, ha superat una detallada auditoria realitzada per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. En aquest informe d'avaluació s'han analitzat aspectes com l'accessibilitat o l'actualització de la informació per tal de fer-la més útil a les necessitats de la ciutadania, sempre en compliment dels estrictes estàndards marcats per la Llei de Transparència. 

L'auditoria ha reconegut Aigües de Barcelona per l'elevat grau de transparència que el seu Portal Obert, malgrat la seva curta trajectòria, ha assolit ja en alguns dels apartats així com pel que fa al compliment de les exigències de transparència. 

Tot i no haver-hi cap obligació per llei, Aigües de Barcelona va decidir ser proactiva i apostar per la implementació d'una eina com el Portal Obert, que permet aprofundir en les bones pràctiques de la seva gestió diària i oferir una informació objectiva i responsable sobre aspectes com la gestió econòmica, els recursos humans, convenis, col·laboracions o certificacions de qualitat. 

En aquest sentit, el director de la Càtedra Ethos, el doctor Francesc Torralba, ha destacat que ''la companyia ha fet un treball extraordinari i s'ha dotat d'un codi ètic; d'un Portal Obert de transparència i ha posat en marxa una oficina de bones pràctiques que vetlla pel compliment d'aquestes qüestions, i no ho ha fet des de la coacció d'un imperatiu com la Llei de Transparència, sinó des de la convicció''. 

Per a Torralba, que ha col·laborat en el desenvolupament de la política de transparència de la companyia, ''el més important és que Aigües de Barcelona està involucrada en aquest projecte a tots els nivells'' i que, ''com a companyia que presta un servei públic tan bàsic i necessari com l'abastament d'aigua, ha entès el valor de la transparència sense por a posar molts detalls interns davant l'opinió pública''.  

La Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull porta més de quinze anys assessorant empreses i administracions públiques en matèria d'ètica aplicada. Les seves línies d'investigació i treball són l'ètica de les organitzacions, l'ètica de les professions, la bioètica, l'ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les estratègies educatives per a la divulgació de l'ètica. 

La posada en funcionament del Portal Obert ha estat un projecte transversal que s'ha dut a terme durant els darrers 12 mesos i que ha implicat equips de totes les àrees. Un dels aspectes més importants és que la informació publicada sigui universalment accessible i comprensible, tant els conceptes com el llenguatge o la visualització dels continguts al mateix temps que s'han tingut en compte les diversitats funcionals físiques, sensorials i intel·lectuals.