null Aigües de Barcelona participa en el projecte europeu SEMPRE-BIO per impulsar la reducció de les emissions de CO2

El projecte SEMPRE-BIO, cofinançat pel programa Horizon Europe de la Comissió Europea, provarà noves solucions i vies de producció de biometà rendibles que facilitin el compliment del Green Deal europeu. La iniciativa està liderada per Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, i hi participen Aigües de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona i 13 socis més de 6 països diferents.

L’emergència climàtica és un dels principals reptes que té la humanitat avui en dia. Per això, la Unió Europea s’ha proposat reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 55% el 2030 amb l’objectiu d’assolir el 100% de la neutralitat en emissions abans del 2050, fita compartida per Aigües de Barcelona.

És en aquest context que s’impulsa el projecte europeu d’investigació SEMPRE-BIO, amb l’objectiu de provar noves solucions i vies de producció rendibles de biometà a partir de la valorització del biogàs. La iniciativa, liderada per Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, s’emmarca en el programa de finançament Horizon Europe de la Comissió Europea, i hi participen Aigües de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i 13 socis més de 6 països diferents.

El projecte vol reduir els costos d’inversió i operació de les plantes de producció de biometà i estendre’n el potencial de producció mitjançant noves rutes de valorització de residus. Així mateix, SEMPRE-BIO també plantejarà vies de monetització alternatives, com ara la valorització de CO2 biogènic o la comercialització de biocarbó. SEMPRE-BIO pretén fomentar l’ús del biometà com a substitut dels combustibles fòssils utilitzats en el transport i a la xarxa de gas natural, amb una reducció estimada de les emissions de CO2 de 213 milions de tones a l’any per al 2050.

El programa es posarà a prova a tres plantes europees, una d’elles l’ecofactoria del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona. Està previst que en aquesta planta es posi en marxa la tecnologia que permeti transformar en biometà nous fluxos del biogàs generat en aquesta ecofactoria, per utilitzar-lo com a gas natural comprimit (GNC) en els autobusos metropolitans.

SEMPRE-BIO segueix els passos de LIFE NIMBUS, un altre projecte europeu de recerca liderat per Cetaqua amb la participació d’Aigües de Barcelona, TMB i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per utilitzar el biometà generat a partir dels fangs de l’ecofactoria com a combustible verd sostenible per al transport públic de Barcelona. Aquesta nova iniciativa va un pas més enllà i proposa solucions més avançades per a la producció d’aquest combustible sostenible, amb un marge de transferència i adopció a més escala.