null Aigües de Barcelona renova el seu compromís amb la conciliació laboral i personal i la igualtat d’oportunitats

Aigües de Barcelona ha renovat el Certificat efr, que reconeix el compromís de l’empresa amb la igualtat d’oportunitats i per crear un entorn de treball que faciliti l’equilibri entre el desenvolupament professional, personal i familiar dels treballadors i treballadores.


El director de Fundación Másfamilia, Rafael Fuertes, ha destacat en l’acte d’entrega de renovació del Certificat efr el compromís d’Aigües de Barcelona en matèria de conciliació laboral, familiar i personal i en les polítiques de gestió de les persones, i ha recordat que “estem al costat de les empreses per facilitar-los el desenvolupament de polítiques a favor del benestar de les seves plantilles”.

Per la seva part, Rubén Ruiz, director general d’Aigües de Barcelona, ha agraït a Fundación Másfamilia el seu acompanyament en aquest procés, el que “ens ha permès afrontar amb moltes més garanties aquesta situació inesperada causada pel coronavirus”. Rubén Ruiz ha refermat el compromís d’Aigües de Barcelona amb la conciliació laboral i personal i la igualtat d’oportunitats, i ha anunciat que “aquest reconeixement ens estimula a seguir avançant en polítiques proactives pel benestar de la nostra plantilla”.

El Certificat efr que la companyia va obtenir el 2017 com a Empresa Flexible i Responsable i que s’ha anat renovant any rere any, enguany amb una millor qualificació, és atorgat per la Fundación Másfamilia. Distingeix l’impuls d’Aigües de Barcelona per desenvolupar proactivament polítiques de conciliació entre els àmbits laboral, familiar i personal, el suport a la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels més desfavorits. 

Les mesures efr d’Aigües de Barcelona, que milloren les establertes per la legislació vigent, s’estructuren segons diferents categories. Aquestes són les mesures més destacades de cada categoria:

-    Qualitat de l’ocupació: disposem d’un conveni col·lectiu d’empresa de 7 anys, que aporta estabilitat a l’oferta de conciliació; el servei mèdic; la millora de les prestacions per incapacitat temporal; la desconnexió digital al final de la jornada diària i setmanal, durant les vacances, i les eines tecnològiques que posem a l’abast de la plantilla per millorar l’eficiència en el temps de treball i la reducció de trasllats.
-    Flexibilitat temporal i espacial: fomentem la flexibilitat horària d’entrada i sortida per al personal tècnic i administratiu, la flexibilitat horària addicional amb persones a càrrec i la bossa d’hores bisetmanal.
-    Suport a la família: oferim prestacions per fills menors de 3 anys, i ajuda per estudis per a fills d’empleats amb edats entre els 4 i 18 anys.
-    Desenvolupament professional: fomentem cursos per a la promoció professional horitzontal i econòmica de la plantilla, cursos d’anglès online i el programa Acredita’t de la Generalitat, amb l’objectiu d’acreditar la qualificació i obtenir el títol de formació professional o el certificat de professionalitat.
-    Igualtat d’oportunitats: es concreta amb la Comissió d’Igualtat, que vetlla per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones dins l’empresa o l’adequació del lloc de treball a personal amb capacitats diferents.