Persones, aigua, ciutat

Responsive image

A Aigües de Barcelona, tenim una raó de ser que va més enllà de prestar un servei excel·lent i gestionar de manera responsable un recurs tan vital com és l’aigua. Fa molts anys que treballem per fer de les ciutats un lloc millor per viure, per a tothom. Amb l’impuls de l’aigua, volem canviar el futur.  


Compromesos amb l’aigua, el medi i les persones, sobretot les més vulnerables, contribuïm dia a dia al desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona i apostem per crear models de ciutat capaços de fer front als desafiaments del present i el futur.


Els nostres valors
 

A més d’estar 100% implicats en el nostre propòsit, també el volem assolir d’acord amb els valors de la nostra companyia:

  • diàleg i proximitat
  • innovació i digitalització
  • responsabilitat
  • excel·lència