Plantilla i dades generals d’ocupació

 

Home

Dona

Total general

Personal contracte indefinit

694

245

939

Director/a

28

8

36

Responsable

72

52

124

Encarregat/ada

84

3

87

Tècnic/a

161

79

240

Administratiu/iva

31

99

130

Operari/ària

318

4

322

Circumstàncies Producció

35

20

55

Encarregat/ada

1

 

1

Tècnic/a

2

1

3

Administratiu/iva

3

6

9

Operari/ària

29

13

42

Obra i Servei

1

3

4

Tècnic/a

1

3

4

Interinitat

10

5

15

Tècnic/a

1

1

2

Administratiu/iva

1

4

5

Operari/ària

8

 

8

Pràctiques

1

2

3

Tècnic/a

1

2

3

Total general

741

275

1016

 


Ofertes de treball i procés selectiu

Els processos de selecció es desenvolupen segons l’Article 25 de l’actual conveni col·lectiu.

Retribucions del personal

 

Conveni Col·lectiu d’AB

 

Primer Conveni Col·lectiu d’Aigües de Barcelona

 

Convocatòries dels processos interns de promoció del personal

Els processos de promoció es desenvolupen segons art. 25 l’actual conveni col·lectiu.

Representació sindical

La representació sindical d’Aigües de Barcelona, EMGCIA, està formada per 61 membres de comitès d’empresa i 7 delegats de les seccions sindicals, dels quals 26 corresponen a UGT, 21 a ATAB-USO, 18 a CCOO i 3 a CGT.

El nombre d’hores de permís per crèdit horari sindical està establert a l’Estatut dels Treballadors i a la Llei orgànica de llibertat sindical, i per a empreses de més de 750 treballadors és de 40 hores mensuals.

Les hores dedicades pels representants dels treballadors a la funció sindical durant l’any 2018 no superen el límit màxim establert a la legislació laboral, i el nombre total d’hores dedicades ha estat de 29.106,35.