L’equip d’Aigües de Barcelona

Responsive image

Aigües de Barcelona és una de les companyies més antigues d’Espanya. Al llarg de la seva història, ha mostrat un ferm compromís amb el teixit social de Barcelona fent arribar l’aigua a tota la seva ciutadania. El seu equip directiu aposta per la gestió responsable d’un bé d’ús públic i escàs, primordial per al desenvolupament de la vida.


Consell d’Administració

President
Angel Simón
Conseller delegat
Albert Martínez (en nombre de la Sociedad General de Aguas de Barcelona)
Consellers i conselleres
Josep Bagué
Marta Colet
Josep Dolz
Ramón Folch
Marta Palacio
Jordi Parés
Jordi Prat
Manuel Raventós
Miquel Roca
Jordi Ros
Jordi Serra
Secretari conseller
Esteve Arimany
Vicesecretari conseller
Alejandro Jiménez
Vicepresident
Arsenio Olmo

Equipo directivo

Direcció General: Ignacio Escudero
EIXOS ESTRATÈGICS DE TRANSFORMACIÓ
FUNCIONS TRANSVERSALS
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació
Maria Salamero

Dir. Innovació i Coneixement
Maria Monzó

Dir. Governança i Regulació
Ana Maresca
Dir. Serveis Generals
Jose Antonio Castillo

Dir. Organització i Recursos Humans
Marc Mascareñas
 
Dir. Tècnica
Javier de Fuentes

Dir. Operacions
Xavier Iraegui

Dir. Territorial
Manel Giraldo

Dir. Clients
Nuria Latorre