Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament

1. Composició del Consell d'Administració


Consell d'Administració

President 
Àngel Simon
Conseller delegat
Albert Martínez (en nom de la Sociedad   General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Josep Dolz
Ramon Folch
Asunción Martínez
Marta Palacio
Jordi Parés
Manuel Raventós
Miquel Roca
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
José Mª de Paz Arias
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

Dades actualitzades a 15 de juny de 2020.

2. Retribució del Consell d’Administració

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’Administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


3. Calendari de sessions del Consell d’Administració

El calendari de sessions per 2020 és:

  • Dimecres, 11 de març de 2020
  • Dilluns, 15 de juny de 2020
  • Dimecres, 16 de setembre de 2020
  • Dimecres, 18 de novembre de 2020

4. Estructura directiva

Direcció General: Ignacio Escudero

EIXOS ESTRATÈGICS DE TRANSFORMACIÓ
FUNCIONS TRANSVERSALS
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació
Maria Salamero

Dir. Innovació i Coneixement
Catalina Balseiro

Dir. Governança i Regulació
Ana Maresca
Subdir. General de Serveis
David Marco
 
Dir. Serveis Generals
Jose Antonio Castillo

Dir. Organització i Recursos Humans
Rebeca Marín

Dir. Sistemes
Francesc Suero
Dir. Tècnica
Javier de Fuentes

Dir. Operacions
Xavier Iraegui

Dir. Territorial
Manel Giraldo

Dir. Clients
Nuria Latorre

 

Dades actualitzades a 12 de febrer de 2020.


5. Perfil professional dels directius

 

Direcció General

Ignacio Escudero

CV

Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació

Maria Salamero

CV

Dir. Innovació i Coneixement

Catalina Balseiro

CV

Dir. Governança i Regulació

Ana Maresca

CV

Subdir. General de Serveis

David Marco

CV

Dir. Serveis Generals

Jose Antonio Castillo

CV

Dir. Organització i Recursos Humans

Rebeca Marín

CV

Dir. Sistemes

Francesc Suero

CV

Dir. Tècnica

Xavier de Fuentes

CV

Dir. Operacions

Xavier Iraegui

CV

Dir. Territorial

Manel Giraldo

CV

Dir. Clients

Nuria Latorre

CV

 


6. Retribució dels càrrecs directius

 

Càrrec

Salari fix

Salari variable

Retribució (brut anual assolible) *

Dir. General

120.105,37

26.115,75

146.221,12

Dir. Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació

79.867,78

17.798,72

97.666,50

Dir. Innovació i Coneixement

83.602,78

13.182,41

96.785,19

Dir. Governança i Regulació

101.558,20

19.318,82

120.877,02

Dir. Serveis Generals

98.250,99

20.969,81

119.220,80

Dir. Organització i Recursos Humans

81.975,15

19.257,09

101.232,24

Dir. Sistemes

101.787,25

19.227,25

121.014,50

Dir. Tècnica

95.994,61

17.331,69

113.326,30

Dir. Operacions

93.933,76

20.577,32

114.511,08

Dir. Territorial

94.982,33

17.148,35

112.130,68

Dir. Clients

88.132,37

16.016,17

104.148,54

 

*Inclou tots els conceptes retributius de caràcter fix i variable. A la retribució variable s’ha considerat l’acompliment de la totalitat dels objectius establerts. Dades corresponents a l'exercici 2019.