Mobilitat sostenible
 

L'esforç i la voluntat d'Aigües de Barcelona per avançar cap a una gestió cada vegada més respectuosa amb el medi ambient i eficient, des del punt de vista energètic, es tradueix en la incorporació de cotxes 100% elèctrics d'última generació a la flota de la companyia. Aquests  vehicles estan pensats per ser utilitzats en vies urbanes i interurbanes, amb una autonomia mitjana de 130 quilòmetres.
 

infografia flota vehicles elèctrics 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de la flota de vehicles elèctrics el 2022