null Aigües de Barcelona obté el certificat ISO 45001 pel seu sistema de gestió de Seguretat i Salut Laboral 

Aigües de Barcelona ha obtingut la certificació de la norma ISO 45001, que substitueix l’OHSAS 18001 i que determina els requisits per implementar un sistema de gestió de Seguretat i Salut Laboral.

Les conclusions dels auditors han estat positives pel que fa a l’eficàcia del sistema de gestió de Seguretat i Salut Laboral de la companyia, i l’han valorat amb una categoria de sistema avançat.
L’equip auditor va assenyalar nombrosos punts forts, entre els quals destaquen:
-    El lideratge visible de la Direcció.
-    L’esforç per promoure la cultura de seguretat i salut laboral a l’organització, amb projectes com ara Cultura Justa, VSSL, LOTOC, Treballs en Altura, Psicosocials.
-    L’impuls a la consulta, comunicació i participació per part de la plantilla en aquest àmbit, com ara la xarxa de grups InnovAB.
-    El sistema d’anàlisi de context i detecció de necessitats i expectatives dels grups de relació.
-    Les aplicacions implantades per millorar la gestió de la seguretat i salut laboral, com ara BATEC i digitalització de permisos de treball.
-    El pla de mesures preventives implementades arran de la covid-19.
A banda, es van detectar algunes no conformitats de caràcter lleu, així com diverses observacions encarades a promoure la millora contínua del sistema de gestió.