POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A L’ENVIAMENT D’INVITACIONS I GESTIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER AIGÜES DE BARCELONA

 

1.    Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals? 

El tractament de les dades personals per a l’enviament d’invitacions, per a la gestió de la participació i accés als esdeveniments en aplicació dels protocols covid-19, així com per al manteniment de la base de dades de contactes professionals, serà responsabilitat d’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant, “AIGÜES DE BARCELONA”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer General Batet, 1-7 Barcelona (08028). 

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb la Delegada de Protecció de Dades d’AIGÜES DE BARCELONA mitjançant l’adreça dpo@aiguesdebarcelona.cat o correu postal a l’adreça indicada anteriorment.
 

2.    Amb quines finalitats es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps? Per quin motiu és legal?

AIGÜES DE BARCELONA tracta les teves dades personals amb la finalitat de remetre’t invitacions per participar en esdeveniments que organitzi, i per gestionar la teva participació i accés als esdeveniments en aplicació dels protocols covid-19. 

Així mateix, AIGÜES DE BARCELONA tracta les teves dades de contacte professional amb la finalitat de mantenir actualitzada la base de dades de contactes i contactar en l’àmbit professional, així com per establir o mantenir una relació amb l’entitat a la qual representes. 
 

3.    Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? 

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

  • L’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA a fer-te partícip dels esdeveniments que organitza i en la gestió de la teva participació i accés en aplicació dels protocols covid-19.
     
  • L’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA per contactar en l’àmbit professional, d’acord amb el que s’estableix en l’article 19 de l’LOPD.
     

4.    Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les teves dades personals? 

AIGÜES DE BARCELONA tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els fins del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.


5.    Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les teves dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA a executar les finalitats que t’hem indicat anteriorment? 

AIGÜES DE BARCELONA té subcontractades entitats que podrien accedir a les dades personals i informació per ajudar AIGÜES DE BARCELONA en la gestió dels esdeveniments, en qualitat d’encarregats del tractament. AIGÜES DE BARCELONA s’assegura que totes aquestes entitats compleixin amb la normativa de protecció de dades, que els resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregats del tractament.

Així mateix, AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregats de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicada als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.


6.    Comunica AIGÜES DE BARCELONA les teves dades personals a tercers perquè les utilitzin per als seus propis fins? 
Les teves dades personals seran comunicades a tercers, si cal, per donar compliment a les obligacions legals que corresponguin en cada cas. 


7.    Quins són els meus drets? 

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els teus drets a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

Per exercir aquests drets, només has d’enviar una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, ja sigui per correu electrònic a l’adreça proximitatlopd@aiguesdebarcelona.cat o bé mitjançant correu postal a l’adreça carrer General Batet, número 1-7, Barcelona (08028), amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d’acreditar la teva identitat. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, AIGÜES DE BARCELONA et podrà demanar que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.