El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Com sol·licitar la tarifa social per al pagament de l’aigua

Cada dia som més conscients que la crisi econòmica encara perdura. N’hi ha prou de conèixer la realitat de l’àrea metropolitana de Barcelona per veure que un gran nombre de famílies continuen sense poder arribar a final de mes. Però això no ha d’impedir que l’aigua arribi a tothom, ja que és un recurs essencial per al desenvolupament de la vida. Des d’Aigües de Barcelona volem aconseguir-ho introduint una tarifa social amb una bonificació econòmica.

Aquesta tarifa consisteix en una reducció del 50% de la quota de servei i del preu de l’aigua consumida entre primer i segon tram de consum d’aigua. En cas que es superi aquest límit, la resta de trams es facturen sense reducció de preu.
La tarifa social va dirigida a col·lectius diversos, però amb un punt en comú: la precarietat econòmica o el risc de patir-la. Alguns d’aquests col·lectius són famílies amb tots els membres en situació de desocupació, pensionistes amb una pensió mínima contributiva, persones amb invalidesa o persones perceptores del Fons d’Assistència Social (FAS), entre d’altres.

Per tal de sol·licitar aquesta tarifa social de l’aigua, has de tramitar la tarifa social del cànon de l’ACA. Disposes de dos canals per tramitar aquesta bonificació: de manera presencial, o a través de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En cas que la tramitació es faci en línia, no cal aportar cap documentació addicional sempre i quan l’usuari autoritzi l’ACA a realitzar consultes als organismes competents per verificar les dades presentades.

Si esculls la visita presencial, cal que concertis cita al 012 per tal que t’atenguin a la seva oficina (C. Provença, 204-208 de Barcelona) i que presentis la documentació adient, que trobaràs a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA):

  • Formulari G5309 de sol·licitud per a pensions mínimes contributives. S’ha d’aportar el certificat que acrediti ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat (l’emet la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social).
  • Formulari G5310 de sol·licitud per a famílies amb tots els membres a l’atur.
  • Formulari G5311 de sol·licitud per a col·lectius d’especial protecció. S’ha d’aportar el certificat o justificant que acredita pertànyer a aquest col·lectiu (es pot sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família).
  • Formulari 5312 de sol·licitud per a persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió social.