El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Com sol·licitar la tarifa social per al pagament de l’aigua

Cada dia som més conscients que la crisi econòmica encara perdura. N’hi ha prou de conèixer la realitat de l’àrea metropolitana de Barcelona per veure que un gran nombre de famílies continuen sense poder arribar a final de mes. Però això no ha d’impedir que l’aigua arribi a tothom, ja que és un recurs essencial per al desenvolupament de la vida. Des d’Aigües de Barcelona volem aconseguir-ho introduint una tarifa social amb una bonificació econòmica.

Aquesta tarifa consisteix en una reducció del 25% de l’import del servei d’aigua en cada factura, sempre que no se superi un consum de 100 litres per persona i dia, el límit establert en el segon tram de consum d’aigua. No obstant això, en els casos en què se superi el límit, no es perd la condició de beneficiari.

Disposes de tres canals per sol·licitar la tarifa social: per internet, de manera presencial o per correu ordinari. Fer-ho per internet té el gran avantatge que no et caldrà aportar cap documentació. En canvi, si prefereixes fer el tràmit presencialment (en aquest cas, pots fer-ho en qualsevol oficina de l’Agència Catalana de l’Aigua) o per correu ordinari, hauràs d’emplenar i presentar la documentació següent:

    • Formulari G5309 de sol·licitud per a pensions mínimes contributives. S’ha d’aportar el certificat que acrediti ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat (l’emet la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social).
    • Formulari G5310 de sol·licitud per a famílies amb tots els membres a l’atur.
    • Formulari 5311 de sol·licitud per a col·lectius d’especial protecció. S’ha d’aportar el certificat o justificant que acredita pertànyer a aquest col·lectiu (es pot sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família).

La tarifa social va dirigida a col·lectius diversos, però amb un punt en comú: la precarietat econòmica o el risc de patir-la. Alguns d’aquests col·lectius són famílies amb tots els membres en situació de desocupació, pensionistes amb una pensió mínima contributiva, persones amb invalidesa o persones perceptores del Fons d’Assistència Social (FAS), entre d’altres.