El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

El clor, un tractament segur i eficaç

Partim d’un fet fonamental: l’aigua potable ha de ser desinfectada, sempre. I per obtenir aigua amb una garantia sanitària total, el clor és el tractament més fiable. No ho diem nosaltres, Aigües de Barcelona, sinó l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Tractar l’aigua amb clor significa que tot bacteri potencialment perillós és erradicat, cosa que contribueix a la seva garantia sanitària i a la protecció de la salut pública. La nostra responsabilitat és regular-ne la concentració. Segons la normativa estatal, la concentració de clor no ha de superar el valor d’1 mg/l); a més, aquesta legislació recomana que hi hagi un nivell mínim de clor residual lliure de 0,2 mg/l en tots els punts de la xarxa de distribució. 

A Aigües de Barcelona, treballem amb unes concentracions mitjanes d’uns 0,5 mg/l. Això ho aconseguim controlant el nivell de clor contínuament durant tota la xarxa de distribució. Aquesta anàlisi permanent es deu al fet que el clor desapareix en funció del temps i la temperatura, cosa que s’ha d’evitar per assegurar una desinfecció amb totes les garanties.

En cas que durant el recorregut que l’aigua segueix des de les plantes potabilitzadores fins a casa teva es detecti un nivell baix de clor, inferior al límit indicatiu establert, des de la mateixa xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor, amb l’objectiu de garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Tot el procés es troba monitoritzat en continu i automatitzat i es pot governar des del Centre de Control.

Així, cada vegada que notis aquest lleuger sabor o olor de clor, pensa que estàs bevent aigua segura, per a tu i per a tota la teva família.