Estat actual de la sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anunciat el 18 de juny de 2024 la tornada a l'estat d'ALERTA per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona. La situació d'alerta permetrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i dia de 250 litres (en la situació d'excepcionalitat, vigent fins ara, era de 230 litres). Es retorna així a l'alerta, un escenari que ja s'havia activat al novembre de 2022.

Així mateix, es mantenen les mesures d'estalvi següents:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en excepcionalitat era del 40% i en emergència del 80%).
  • Reducció del 5% dels consums d'aigua dels usuaris industrials (en excepcionalitat era del 15% i en emergència del 25%).
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).
  • Reducció del 10% en els usos ramaders (en excepcionalitat era del 30% i en emergència del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d'estalvi d'aigua a l'ACA.
  • Es permet l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat, només en hores de baixa insolació, de 20 h a 8 h, utilitzant la mínima quantitat d'aigua indispensable.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable. Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
  • Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per al seu manteniment. 

Més informació sobre la sequera

Per tal de conèixer més informació sobre l'estat actual de la sequera i les restriccions associades, t'emplacem a la web de l'ACA

Seguiment del teu consum d'aigua

Si vols fer un seguiment detallat del teu consum d'aigua, et recomanem que ho facis a través de l'Àrea de Clients.

Consells per fer un ús responsable de l'aigua

Consumir aigua de manera responsable és més necessari que mai en aquest context de sequera. Per això, t'animem a fer-ne un ús responsable amb els següents consells d'estalvi d'aigua