Memòries de les ciutats i dels districtes

La història “oficial” de la ciutat de Barcelona està ben documentada. Però hi ha tantes històries de Barcelona com veïns i veïnes té la ciutat. Tants caps tants barrets.


Amb la col·lecció de llibres Memòries del districte hem volgut fer zoom sobre els deu districtes de Barcelona per anar a trobar persones amb mirada pròpia. Ciutadans que, amb la seva empenta i vivències, han anat modulant la “seva” Barcelona des dels seus respectius barris.

Són testimonis en primera persona de barcelonins compromesos amb els anhels dels seus conciutadans. Alguns s’han arremangat per posar-se al capdavant d’associacions de veïns i de comerciants; d’entitats de caràcter cultural, social o esportiu; de moviments juvenils, reivindicatius, etc. D’altres regenten comerços emblemàtics, són veïns il·lustres o bé gent que fa barri de manera anònima. Cronistes tots, en definitiva, del seu districte.

La visió de conjunt que proporcionen aquests deu llibres articulen un nou tot, una nova mirada sobre la gran metròpoli. Barcelona és una ciutat viva, en constant evolució, i la seva història l’escriuen cada dia els seus ciutadans. Ho sabem bé des d’Aigües de Barcelona que, compromesos amb els barcelonins, fa 150 anys que cuidem l’aigua i, com ells, també fem ciutat.Memòria de les ciutats

La història de les ciutats que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona està ben recollida I documentada. Però la història de les ciutats l’escriuen cada dia els seus veïns i veïnes. Amb la col·lecció de llibres Memòries de l’àrea metropolitana de Barcelona hem volgut descobrir les seves ciutats a través de persones amb mirada pròpia, de ciutadans que, amb les seves vivències i les seves històries personals, han anat construint la seva pròpia ciutat. Són testimonis de veïns i veïnes amb un compromís per les seves ciutats, persones que s’han posat al capdavant d’associacions de veïns i veïnes, de comerciants, d’entitats de caràcter cultural, social o esportiu, moviments juvenils, reivindicatius, que regenten comerços emblemàtics de la ciutat, etc. Persones que, en definitiva, són memòria viva de les seves ciutats.

Aquests llibres configuren una col·lecció que aglutina les històries de vuit ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona, ciutats molt vives i amb molta història, explicades en primera persona pels seus protagonistes. I és que, com que des d’Aigües de Barcelona sabem molt bé que les històries de les ciutats s’escriuen mitjançant les memòries de la seva gent, fa molts anys que cuidem la seva aigua i que, en definitiva, fem ciutat com ells. Perquè l’aigua ha fluït i recorregut les ciutats, avui protagonistes d’aquesta col·lecció de llibres, i ha estat part del nostre passat, del nostre present i seguirà formant part del nostre futur.