Política de Videovigilància
 

Aquesta política descriu el tractament que duu a terme AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SA (AIGÜES DE BARCELONA) de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i dels llocs i dispositius de control d'accés als edificis d'AIGÜES DE BARCELONA.
 

I. Qui és el responsable de les dades recollides?

El responsable de les dades de caràcter personal és AIGÜES DE BARCELONA, amb domicili social al carrer General Batet, núm. 1-7, 08028, Barcelona.

En cas que tingueu algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal, poseu-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l'adreça dpo@aiguesdebarcelona.cat. El DPO és l'encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat pel que fa als tractaments fets per AIGÜES DE BARCELONA, inclosos els relacionats amb la videovigilància i el control d'accés. 

II. Per a què utilitzem les vostres dades personals? 

 • Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades en l'apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions, i en particular:
 • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
 • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d'accés són tractades per:
 • Facilitar l'accés a les oficines, zones de treball i àrees restringides.
 • Assignar la targeta d'accés corresponent.
 • Portar un control de les entrades que fan el personal extern i els visitants.
 • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions. 

III. Quin tipus de dades personals tractem?

 • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona a la qual visiteu, etc.). Us demanarem aquestes dades quan us presenteu al taulell de recepció, per atorgar-vos una targeta de visita que us permeti accedir a les instal·lacions.
 • Dades generades per la vostra targeta d'accés. Cada vegada que passeu la targeta pel torn d'accés, quedarà emmagatzemada l'hora d'entrada o sortida.
 • Enregistraments d'àudio i vídeo. Mentre sigueu dins el camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, tant la vostra imatge com la vostra veu poden ser gravades. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

IV. Legitimitat del tractament

Tractem les vostres dades personals segons l'interès legítim d'AIGÜES DE BARCELONA a mantenir la seguretat de les seves instal·lacions.

V. Amb qui compartim les vostres dades?

A les vostres dades podran accedir les empreses amb qui tinguem subcontractats serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància i torns d'accés.

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s'ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d'algun delicte (robatori, destrossa de material, agressió a persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d'accés seran posades a disposició de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o de jutges i tribunals competents.

VI. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades recollides se suprimiran en un termini màxim de 30 dies (que comptarà des del moment del registre). Excepcionalment, AIGÜES DE BARCELONA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan s'hagi produït un incident de seguretat o hi hagi indicis de comissió d'algun delicte (per exemple, un robatori).

VII. Els vostres drets

La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

 • Dret d'accés a les vostres dades i a obtenir-ne una còpia.
 • Dret de supressió o rectificació.
 • Dret a la limitació del tractament.
 • Dret d'oposició.
 • Dret a la portabilitat de les dades que heu facilitat.

Si us plau, tingueu en compte que, encara que pugueu exercir qualsevol dels drets anteriors, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permetran respondre positivament a la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar un enregistrament de videovigilància o un log o registre d'accés en el qual es mostra automàticament la vostra hora d'entrada a les nostres instal·lacions.

AIGÜES DE BARCELONA reconeix, a més, el vostre dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que considereu que s'ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. La vostra reclamació s'investigarà de forma confidencial i rebreu una resposta del nostre DPO.

Per exercitar els vostres drets, us podeu posar en contacte amb nosaltres dirigint una carta per correu postal a carrer General Batet, núm. 1-7, 08028, Barcelona.

En tot cas, com a persones afectades o interessades, podeu presentar les denúncies que considereu oportunes davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).