POLÍTICA DE PRIVACITAT SIGNATURA ONE TIME PASSWORD (OTP)

 

Responsable i finalitat

Les dades personals de contacte i data i hora de signatura seran tractades amb la finalitat de dur a terme la signatura digital del contracte de subministrament d’aigua i altra documentació relacionada, mitjançant el mètode One Time Password, clau d’un sol ús (d’ara endavant, “OTP”), sota la responsabilitat d’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (d’ara endavant, AIGÜES DE BARCELONA), amb CIF A-66098435 i domicili situat a Barcelona, al carrer General Batet, número 1-7 (08028).

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades personals, pots contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant els següents punts de contacte:

 • Correu electrònic: dpo@aiguesdebarcelona.cat
 • Correu postal: carrer del General Batet, número 1-7, planta 4 (08028) de Barcelona, a l’atenció de la Delegada de Protecció de Dades.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

 • La relació precontractural, en cas de no ser encara client/a d’AIGÜES DE BARCELONA.

 • La relació contractual, en cas de ser client/a d’AIGÜES DE BARCELONA.

Conservació

Les dades personals seran tractades per AIGÜES DE BARCELONA mentre siguin necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Quan finalitzi el període de temps, AIGÜES DE BARCELONA conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals seran eliminades definitivament.

Mesures de seguretat AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.
Destinataris

AIGÜES DE BARCELONA només comunicarà les dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a obligacions legals.

Transferències internacionals

AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregat de determinats serveis Microsoft Ireland Limited i Microsoft Corporation, radicada aquesta última als EUA. En el cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita ja que s’han establert garanties adequades per protegir les teves dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i acord suplementari declarat adequat per resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Drets

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

 • Dret d’accés: consultar quines dades personals tenim sobre tu.
 • Dret de rectificació: modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.
 • Dret d’oposició: sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
 • Dret de supressió: sol·licitar que eliminem les dades personals.
 • Dret de limitació: sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies.
 • Dret de portabilitat: sol·licitar que et fem entrega en un format informàtic llegible de la informació que tenim sobre tu o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable, en un format informàtic llegible.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent: presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els teus drets, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.apdcat.cat.

Per exercitar aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., bé per correu electrònic a l’adreça atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat o bé mitjançant correu postal a l’adreça de carrer del General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, et podrem requerir que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.