Coneix el sistema tarifari de l’aigua

Treballem amb un preu regulat per l’Administració i amb tarifes progressives per fomentar un consum responsable


Qui aprova les tarifes de l’aigua?

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’òrgan que aprova les tarifes del servei de l’aigua per a qualsevol municipi de l’àmbit metropolità. La Comissió de Preus de Catalunya és qui les autoritza.

Servei de subministrament i el consum d’aigua

La tarifa del subministrament d’aigua té dues parts diferenciades:

 • Una part fixa, denominada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei d’aigua.

 • Una part variable que es paga en funció del consum d’aigua. Està orientada a la sostenibilitat social, i per aquest motiu es determina un primer tram de consum a preu reduït. També està orientada a la sostenibilitat ambiental, i per aquest motiu es fixen trams de consum amb preus creixents, per fomentar el consum responsable d’aigua.


 •  

  Les tarifes del servei varien en funció de la tipologia d’usuari:

  Ús domèstic

  Quota de servei

  Aquest concepte és fix i es determina en funció del tipus d’habitatge i les necessitats de consum d’aigua que tingui.

  Tipus d’habitatge Cabal nominal (m 3/h) Quota fixa mensual (€)

  A

  0,25 2,46

  B

  0,33 6,40

  C

  0,40 7,25

  D

  0,50 11,21

  E

  0,63 12,10

  F

  1,00 17,28

  G

  1,60 28,01

  H

  2,50 40,50

  I

  4,00 61,31

  La classificació de les diferents tipologies d’habitatge es determina en funció del cabal instal·lat. Els habitatges amb més punts d’aigua tindran una quota de servei més elevada.

  Consum d’aigua

  És el preu que pagues per l’aigua que consumeixes. El consum es divideix en 5 trams de preus progressius. El consum es calcula segons els m3 consumits. Qui més estalvi d’aigua fa, menys trams consumeix i, per tant, més estalvia. Aquest sistema ajuda a fomentar un consum responsable.

  Tram Consum mensual Preu €/m 3
  1 0-6 m 3 0,5849 €/m 3
  2 7-9 m 3 1,1699 €/m 3
  3 10-15 m 3 1,7548 €/m 3
  4 16-18 m 3 2,3397 €/m 3
  5 >18 m 3 2,9246 €/m 3

  Els trams de consum serveixen per facturar el servei tenint en compte el consum. Disposem d'una tarifa progressiva que ajuda a fomentar un consum responsable de l'aigua.

  Ús comercial (amb equip de mesura individual sobre bateria)

  Quota de servei

  Aplicada en funció del cabal nominal contractat (4 nivells).

  Consum d’aigua

  En aquest grup s’estableixen dos trams de consum.

  Cabal nominal (m 3/h) €/mes
  1,0 9,60
  1,6 14,76
  2,5 22,49
  4,0 35,31

   

  Consum d'aigua : 2 trams de consum.

  Intervals trams Preu €/m 3
  Tram1: 0-9 m 3

  0,8575 €/m3

  Tram2: >9 m 3 1,7150 €/m 3

  Usos industrials (amb equip de mesura únic sobre connexió)

  Quota de servei:

  s’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

  Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
  0,4 7,91 25
  0,63 12,57 40
  1,00 19,89 63
  1,60 31,69 100
  2,50 49,99 160
  4,00 79,26 250
  6,30 125,60 400
  10,00 198,77 630
  16,00 317,06 1.000
  25,00 499,97 1.600
  30,00 585,28 1.800
  40,00 792,59 2.500
  63,00 1.255,97 4.000
  100,00 1.987,58 6.300
  160,00 3.170,38 10.000
  250,00 4.999,41 16.000
  400,00 7.925,89 25.000
  630,00 12.599,48 40.000
  1.000,00 19.875,76 63.000
  1.600,00 31.703,66 100.000

   

  Consum d’aigua : 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

  Intervals trams Preu €/m 3
  Tram 1 1,2192 €/m 3
  Tram 2 1,8288 €/m 3

  Ús comunitari

  Quota de servei:

  s’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

  Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
  0,25 5,00 16
  0,40 7,91 25
  0,63 12,57 40
  1,00 19,89 63
  1,60 31,69 100
  2,50 49,99 160
  4,00 79,26 250
  6,30 125,60 400
  10,00 198,77 630
  16,00 317,06 1.000
  25,00 499,97 1.600
  30,00 585,28 1.800
  40,00 792,59 2.500
  63,00 1.255,97 4.000
  100,00 1.987,58 6.300
  160,00 3.170,38 10.000
  250,00 4.999,41 16.000
  400,00 7.925,89 25.000
  630,00 12.559,48 40.000
  1.000,00 19.875,76 63.000
  1.600,00 31.703,66 100.000

   

  Consum d’aigua : 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

  Intervals trams Preu €/m 3
  Tram 1 1,2192 €/m 3
  Tram 2 1,8288 €/m 3

  Tarifes de subministrament per aforament

  Quota fixa mensual per habitatge:

  Cabal nominal subministrament (m 3/hora) Tarifa (€/mes)
  Única 9,05

   

  Component variable:

  Caudal nominal suministro (m 3/hora) Precio (€/mes)
  Unica 0,7875

  Els tributs i altres conceptes de la factura de l'aigua

  La factura d'Aigües de Barcelona inclou diferents tributs i impostos:

  Cànon de l’aigua

  El cànon de l’aigua és un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) i el recapta Aigües de Barcelona a la factura de l’aigua en compliment de la normativa aplicable en vigor.

  Trobaràs més informació sobre el cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua.

  Taxa de clavegueram

  Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat la factura de l’aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.

  Taxa de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Taxa de Montgat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Taxa de Torrelles de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Taxa de Sant Climent de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  IVA

  És un gravamen del 10% que s'aplica sobre tots els serveis del cicle de l'aigua.

  Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

  La taxa metropolitana de residus es recapta en la factura de l’aigua per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es destina al tractament, el reciclatge i la valorització dels residus municipals, així com la deposició del seu rebuig als punts verds o les deixalleries, les plantes de reciclatge, de compostatge i els ecoparcs.

  Taxa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

       Taxa per la recollida de residus

 • La taxa per la recollida de residus és un nou concepte en la factura de l’aigua que                  s’aplica des de l’1 de juliol del 2020 i es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona.  Es destina a finançar la recollida de residus generats als domicilis particulars del municipi    de Barcelona. Per a qualsevol aclariment sobre això, cal adreçar-se al 93 238 96 03 o a          trdbcn@siresa.cat.

       Les tarifes del servei varien en funció de la tipologia d’usuari:

Ús domèstic

Quota de servei

Aquest concepte és fix i es determina en funció del tipus d’habitatge i les necessitats de consum d’aigua que tingui.

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m 3/h) Quota fixa mensual (€)

A

0,25 2,46

B

0,33 6,40

C

0,40 7,25

D

0,50 11,21

E

0,63 12,10

F

1,00 17,28

G

1,60 28,01

H

2,50 40,50

I

4,00 61,31

La classificació de les diferents tipologies d’habitatge es determina en funció del cabal instal·lat. Els habitatges amb més punts d’aigua tindran una quota de servei més elevada.

Consum d’aigua

És el preu que pagues per l’aigua que consumeixes. El consum es divideix en 5 trams de preus progressius. El consum es calcula segons els m3 consumits. Qui més estalvi d’aigua fa, menys trams consumeix i, per tant, més estalvia. Aquest sistema ajuda a fomentar un consum responsable.

Tram Consum mensual Preu €/m 3
1 0-6 m 3 0,5849 €/m 3
2 7-9 m 3 1,1699 €/m 3
3 10-15 m 3 1,7548 €/m 3
4 16-18 m 3 2,3397 €/m 3
5 >18 m 3 2,9246 €/m 3

Els trams de consum serveixen per facturar el servei tenint en compte el consum. Disposem d'una tarifa progressiva que ajuda a fomentar un consum responsable de l'aigua.

Ús comercial (amb equip de mesura individual sobre bateria)

Quota de servei

Aplicada en funció del cabal nominal contractat (4 nivells).

Consum d’aigua

En aquest grup s’estableixen dos trams de consum.

Cabal nominal (m 3/h) €/mes
1,0 9,60
1,6 14,76
2,5 22,49
4,0 35,31

 

Consum d'aigua : 2 trams de consum.

Intervals trams Preu €/m 3
Tram1: 0-9 m 3

0,8575 €/m3

Tram2: >9 m 3 1,7150 €/m 3

Usos industrials (amb equip de mesura únic sobre connexió)

Quota de servei:

s’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
0,4 7,91 25
0,63 12,57 40
1,00 19,89 63
1,60 31,69 100
2,50 49,99 160
4,00 79,26 250
6,30 125,60 400
10,00 198,77 630
16,00 317,06 1.000
25,00 499,97 1.600
30,00 585,28 1.800
40,00 792,59 2.500
63,00 1.255,97 4.000
100,00 1.987,58 6.300
160,00 3.170,38 10.000
250,00 4.999,41 16.000
400,00 7.925,89 25.000
630,00 12.599,48 40.000
1.000,00 19.875,76 63.000
1.600,00 31.703,66 100.000

 

Consum d’aigua : 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

Intervals trams Preu €/m 3
Tram 1 1,2192 €/m 3
Tram 2 1,8288 €/m 3

Ús comunitari

Quota de servei:

s’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
0,25 5,00 16
0,40 7,91 25
0,63 12,57 40
1,00 19,89 63
1,60 31,69 100
2,50 49,99 160
4,00 79,26 250
6,30 125,60 400
10,00 198,77 630
16,00 317,06 1.000
25,00 499,97 1.600
30,00 585,28 1.800
40,00 792,59 2.500
63,00 1.255,97 4.000
100,00 1.987,58 6.300
160,00 3.170,38 10.000
250,00 4.999,41 16.000
400,00 7.925,89 25.000
630,00 12.559,48 40.000
1.000,00 19.875,76 63.000
1.600,00 31.703,66 100.000

 

Consum d’aigua : 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

Intervals trams Preu €/m 3
Tram 1 1,2192 €/m 3
Tram 2 1,8288 €/m 3

Tarifes de subministrament per aforament

Quota fixa mensual per habitatge:

Cabal nominal subministrament (m 3/hora) Tarifa (€/mes)
Única 9,05

 

Component variable:

Caudal nominal suministro (m 3/hora) Precio (€/mes)
Unica 0,7875

Els tributs i altres conceptes de la factura de l'aigua

La factura d'Aigües de Barcelona inclou diferents tributs i impostos:

Cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) i el recapta Aigües de Barcelona a la factura de l’aigua en compliment de la normativa aplicable en vigor.

Trobaràs més informació sobre el cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua.

2) Taxa de clavegueram

Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat la factura de l’aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.

Taxa de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Taxa de Montgat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Taxa de Torrelles de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Taxa de Sant Climent de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

IVA

És un gravamen del 10% que s'aplica sobre tots els serveis del cicle de l'aigua.

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

La taxa metropolitana de residus es recapta en la factura de l’aigua per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es destina al tractament, el reciclatge i la valorització dels residus municipals, així com la deposició del seu rebuig als punts verds o les deixalleries, les plantes de reciclatge, de compostatge i els ecoparcs.

Taxa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Taxa per la recollida de residus 

La taxa per la recollida de residus és un nou concepte en la factura de l’aigua que s’aplica des de l’1 de juliol del 2020 i es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona. Es destina a finançar la recollida de residus generats als domicilis particulars del municipi de Barcelona. Per a qualsevol aclariment sobre això, cal adreçar-se al 93 238 96 03 o a trdbcn@siresa.cat.
 


Resum de les tarifes vigents


Preus i tarifes anys anteriors