Instal·lacions
En aquesta web trobaràs tota la informació necessària per poder tramitar les teves instal·lacions de manera àgil i fàcil.

Sol·licitar trasllat d’equips de mesura i/o augment de destinacions

A través d’aquest formulari, podràs revisar una instal·lació interior existent per les actuacions següents:

  • VERIFICACIÓ DE L’ESTAT DE LA INSTAL·LACIÓ (CANVIS DE BATERIA)
  • MODIFICACIÓ DEL NOMBRE DE DESTINACIONS
  • MODIFICACIÓ DEL NOMBRE DE BOQUES D’INCENDI
  • COMPROVACIÓ DE DESTINACIONS
Per poder omplir el formulari de sol·licitud necessitaràs, disposar de la següent informació:
  • DADES DE LA FINCA: carrer, número, municipi i codi postal
  • DADES DEL SOL·LICITANT: nom, DNI/CIF, adreça, telèfon, i adreça electrònica
  • DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA: nom, DNI/CIF, adreça i telèfon
  • DADES DE L'INSTAL·LADOR: nom, DNI/CIF, adreça, telèfon, núm. RECI i núm d'instal·lador (han de ser vigents)
  • DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE: nom i telèfon