Instal·lacions
En aquesta web trobaràs tota la informació necessària per poder tramitar les teves instal·lacions de manera àgil i fàcil.

Sol·licitar una nova instal·lació

A través del següent formulari, podràs demanar les següents actuacions:

  • CONNEXIONS NOVES
  • MODIFICACIÓ DE CONNEXIÓ INTERNA
  • MODIFICACIÓ DE CONNEXIÓ EXTERNA
Per poder omplir el formulari de sol·licitud, necessitaràs disposar de la següent informació:
  • DADES DE LA FINCA: carrer, número, municipi i codi postal
  • DADES DEL SOL·LICITANT: nom, DNI/CIF, adreça, telèfon, i adreça electrònica
  • DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA: nom, DNI/CIF, adreça i telèfon
  • DADES DE L'INSTAL·LADOR: nom, DNI/CIF, adreça, telèfon, núm. RECI i núm d'instal·lador (han de ser vigents)
  • DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE: nom i telèfon