El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

Com funciona una depuradora

Què en saps, del que passa quan l’aigua de l’aixeta se’n va pel desguàs? És aigua usada, aigua bruta, però que tractada degudament pot tornar al seu medi sense càrrega contaminant, o bé ser reutilitzada. Aigua que és una prioritat per a Aigües de Barcelona.

La depuració de l’aigua és una missió clau per a nosaltres, i les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) hi tenen un paper fonamental. Des d’Aigües de Barcelona i en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es gestionen 7 EDAR: Besòs, Baix Llobregat, Gavà-Viladecans, Sant Feliu, Montcada i Reixac, Begues i Vallvidrera.

A aquestes instal·lacions va a parar l’aigua recollida a la xarxa de clavegueram. Per sanejar l’aigua es duen a terme tractaments bàsics com l’eliminació de sòlids perquè sigui més transparent o la metabolització per eliminar matèria orgànica dissolta, la qual es realitza amb microorganismes que posteriorment s’eliminen deixant reposar l’aigua en tancs amb la finalitat que es dipositin al fons.

Gràcies a l’efecte d’aquests tractaments s’obté aigua depurada, que es pot abocar al mitjà natural sense produir efectes negatius. En cas que s’hagi de reutilitzar, a la mateixa EDAR es realitzen tractaments addicionals. Per exemple, per ser reutilitzada en pràctiques agrícoles o com a combustible en cimenteres, els “fangs” de l’aigua s’han de tractar. Es denomina “fangs” els sòlids retirats en la primera decantació i els microorganismes restants del primer tractament. D’aquesta manera, l’aigua que s’obté pot ser 100% aprofitable.

En algunes depuradores, com és el cas de l’EDAR del Baix Llobregat, es duen a terme tractaments de digestió anaeròbica, mitjançant els quals els microorganismes metabolitzen la matèria orgànica sense presència d’oxigen. Aquest procés produeix gas metà, un biogàs que es pot emprar com a combustible per obtenir energia. Aquest tipus d’energia produïda es pot utilitzar a la mateixa EDAR o es pot vendre a la xarxa elèctrica.

L’EDAR del Prat de Llobregat és una de les més grans i modernes d’Europa. Pot tractar 315.000 m³/dia, l’equivalent a l’ús d’aigua de més d’1.700.000 habitants. La depuradora inclou una de les estacions de regeneració d’aigua més importants del món, que aplica diferents tecnologies com els tractaments d’ultrafiltració i osmosi. La qualitat de l’aigua obtinguda és tan alta que es pot infiltrar en l’aqüífer del Llobregat sense que tingui efectes negatius. La capacitat màxima de producció d’aigua regenerada és de 100 milions de litres l’any per a diferents usos, com el reg agrícola, l’ús ambiental, usos municipals, usos industrials i un llarg etcètera.