El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

Els drons que patrullen per la xarxa d’aigua

Des de fa temps, a Aigües de Barcelona comptem amb uns treballadors molt eficients per fer tasques delicades, com inspeccionar determinats espais de la xarxa del cicle urbà de l’aigua.

Des de fa temps, a Aigües de Barcelona comptem amb uns treballadors molt eficients per fer tasques delicades, com inspeccionar determinats espais de la xarxa del cicle urbà de l’aigua. Es tracta de dispositius dron que ja formen part del dia a dia dels equips operaris que han de supervisar la xarxa i que, gràcies a aquests nous companys tecnològics, la supervisen amb minimitzant els riscos.

La idea de poder comptar amb aquests dispositius va sorgir d’un grup de treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona relacionats directament amb feines de manteniment de la gran xarxa de subministrament i clavegueram que es desplega sota els nostres peus sense que en siguem conscients, la qual cal inspeccionar sovint per coneixe’n l’estat.

I quines són aquestes tasques? Bàsicament, poder accedir amb el mínim de riscos, a espais confinats de difícil accés, com el clavegueram. D’aquesta manera, els equips humans eviten entrar en els llocs més estrets i obscurs, on, a més, en molts casos circula aigua en el fons.

En un primer moment, van tractar de fer servir drons comercials, però, en veure que no s’adaptaven a les necessitats especifiques d’aquest tipus d’inspeccions, van decidir fer prototips propis, usant impressió 3D, adaptats a les necessitats especials de les tasques a realitzar.

Els professionals d’Aigües de Barcelona han anat adaptant els prototips fins a obtenir uns drons molt fiables que han incrementat l’eficiència i facilitat d’aquestes inspeccions. L’ús de la tecnologia adequada incrementa exponencialment l’agilitat en la presa de decisions a l’hora de valorar els diferents espais i les necessitats de manteniment o reparacions.

Aquests aparells estan dissenyats perquè no sigui un problema el fet de topar amb els obstacles que es troben, sense que perdin equilibri o la connexió amb qui els està manipulant des de l’exterior. A més, poden encabir-se en llocs molt estrets i tancats, on el personal operari d’Aigües de Barcelona no podria accedir d’una altra manera.

Queda clar, doncs, que el futur de la gestió de l’aigua no és només la digitalització en la gestió (com ja comentàvem en un anterior post del blog ) o l’ús de les darreres tecnologies, sinó l’esperit d’innovació constant i intraprenedoria dels equips per poder donar solucions a reptes molt concrets que requereixen ments brillants i molt coneixedores de les tasques a realitzar.

Aquest és el camí!