El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

L’aigua, clau en la transformació ecològica de les ciutats

Aigües de Barcelona impulsa una estratègia per reduir les emissions i protegir els ecosistemes naturals, mitjançant un compromís climàtic obertL’efecte conjunt de l’emergència climàtica, el creixement demogràfic i la contaminació per l’activitat humana suposa un risc greu per a la natura tal com la coneixem ara. Actuar davant d’aquesta situació no admet més demores i ha de ser un compromís col·lectiu.

La conca mediterrània és, precisament, una de les zones més afectades pel canvi climàtic. Totes les previsions apunten que l’augment de temperatura en aquesta zona serà un 20% superior al de la mitjana de la resta del planeta. Això representa un desafiament estratègic que obliga a una nova gestió, més sostenible i resilient, dels recursos naturals, començant per l’aigua, un element essencial per a la vida.

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, porta per lema enguany “Una sola Terra” i reclama canvis profunds en les polítiques i les nostres decisions per permetre una vida més ecològica i sostenible.

Camí cap a la neutralitat climàtica
Aigües de Barcelona treballa per ser un motor de transformació social, ecològica i digital. Amb aquest propòsit, al novembre del 2021 va aprovar la seva Política d’Acció Climàtica per liderar, de la mà dels seus grups de relació al territori, un canvi de paradigma en totes les actuacions que tenen relació amb l’emergència climàtica i la protecció del medi ambient. Una estratègia que té tres eixos: neutralitat climàtica, adaptació i resiliència, i implicació davant l’emergència climàtica.

La companyia té definit un full de ruta per assolir la neutralitat climàtica (emissions de gasos d’efecte hivernacle netes iguals o inferiors a zero) abans del 2050. Per a això, promou l’eficiència energètica i la implantació de plaques solars i pèrgoles fotovoltaiques a les seves instal·lacions. També aposta per la producció de biogàs a les seves depuradores mitjançant la valorització dels fangs (un residu ric en matèria orgànica). El 2021 va aconseguir produir així 11.673.328 KWh d’energia tèrmica en tres de les seves depuradores, que a més van utilitzar tots els seus processos per generar 21.026.593 KWh d’energia elèctrica (equivalent al consum elèctric d’aquestes plantes durant 150 dies). Un exemple d’economia circular, valorització i reutilització dels residus i autosuficiència energètica.

Assolir la neutralitat climàtica és un repte col·lectiu. Per això, la companyia ha llançat al maig un Hub d’Acció Climàtica que, en una primera fase, treballa amb els proveïdors dels operadors del cicle integral de l’aigua per aconseguir el progrés climàtic de manera col·lectiva. Es tracta de desenvolupar solucions conjuntes, impulsar bones pràctiques, així com conèixer i traçar plans de reducció de la petjada de carboni, treballant fermament per a la descarbonització del territori.

Promovent ciutats més resilients i verdes
El canvi climàtic provocarà, segons l’Agència Catalana de l’Aigua, una reducció del 22% en la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català el 2050. Davant d’aquesta situació, regenerar l’aigua (sotmetent l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar) és la manera més sostenible i resilient d’aprofitar els recursos existents. Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar el 2021 un total de 38 hectòmetres cúbics d’aigua. Fins ara, els usos més demanats de l’aigua regenerada són ambientals, com ara el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció als aqüífers per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts. 

La protecció de la biodiversitat i de l’anomenat ‘capital natural’ (un concepte que engloba també els béns i serveis que proporcionen els ecosistemes) és vital en el nou context. La biodiversitat, per exemple, és clau per al manteniment de la qualitat de les fonts d’on brolla l’aigua. Aigües de Barcelona té en el seu ADN protegir la riquesa natural a tots els espais del cicle integral de l’aigua, especialment els situats a la Xarxa Natura 2000 (zones protegides o amb presència d’espècies amenaçades).

Aigües de Barcelona està naturalitzant les instal·lacions del cicle de l’aigua amb mesures com l’elaboració de diagnòstics i plans d’acció de biodiversitat, la gestió ecològica de les zones verdes, l’eliminació de l’ús de fitosanitaris o el control d’espècies invasores a través d’un programa i metodologia pròpia.

Implicació climàtica 
Per fer front a la nova situació marcada per l’emergència climàtica, també cal reformular com vivim, treballem i ens desplacem. Un clar exemple d’aquest compromís és la progressiva implantació del teletreball a les oficines de la companyia. Aigües de Barcelona ja va establir abans de la pandèmia un dia de teletreball per estendre una cultura corporativa coherent amb l’emergència climàtica. Aquest any s’ha ampliat a tres dies l’opció de teletreballar, el que equival al 60% de la setmana laboral. Aquesta mesura permetrà reduir en un 39% les emissions de CO2 anuals derivades dels desplaçaments per treball, fet que suposa una reducció de 430 tones de CO2 equivalent, o el que és el mateix, reduir el carboni que absorbeixen en un any uns 870 arbres. 
Així mateix, la companyia està implementant programes de capacitació interns, per a la plantilla, i externs, dirigits a la ciutadania, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre les causes i els efectes del canvi climàtic i fer una crida a l’acció pel clima.